O ekosystemach wodnych w Poznaniu


O ekosystemach wodnych w Poznaniu: artykuł nr 2566

2006-05-25 14:09:22 Ekologia

Międzynarodową Konferencję Naukową Funkcjonowanie ekosystemów wodnych i ich ochrona organizuje Zakład Ochrony Wód Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematyka dotyczyć będzie ekosystemów wodnych, w tym takich, które nie zostały dotknięte wpływem człowieka. Zanalizowana zostanie ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych oraz wpływ na nie zlewni rzecznych. Pełne teksty wystąpień uczestników spotkania opublikowane zostaną w specjalnym numerze czasopisma Oceanological and Hydrobiological Studies.

Konferencja organizowana jest z okazji jubileuszu 70-lecia prof. dr hab. Marka Kraski oraz 15-lecia istnienia Zakładu Ochrony Wód UAM. Patronat honorowy obejmie J.M. Rektor UAM, prof. dr hab. Stanisław Lorenc.

„Funkcjonowanie ekosystemów wodnych i ich ochrona”. 27-28 października 2006. Collegium Biologicum, Campus UAM Morasko, Poznań.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii