Czy w Europie zabraknie mężczyzn?


Czy w Europie zabraknie mężczyzn?: artykuł nr 2634

2006-06-02 20:44:19 Prasa

Czy w Europie zabraknie mężczyzn? Dotąd, w najbogatszych krajach świata, na 100 nowonarodzonych dziewczynek, przypadało 106 chłopców. Teraz liczba noworodków płci męskiej zaczyna spadać. Naukowcy alarmują – winne są toksyczne chemikalia. WWF, międzynarodowa organizacja ekologiczna, ostrzega – jeśli nie podejmiemy zdecydowanych działań na rzecz ich kontroli, niebezpieczne związki chemiczne będą zagrażały nam wszystkim.

Po raz pierwszy znaczący spadek liczby nowonarodzonych chłopców w Europie został odnotowany w Seveso, we Włoszech. Wybuch w zlokalizowanej tam fabryce środków chwastobójczych, który miał miejsce w 1976 roku, doprowadził do skażenia lokalnej społeczności tetrachlorodibenzodioksyną – TCDD. Statystyki urodzin z dwudziestu lat po katastrofie wykazały, że w okolicach toksycznej fabryki, rodzi się mniej chłopców niż dziewczynek.

TCDD jest jednym z najbardziej niebezpiecznych związków chemicznych. Ciężkie zatrucie tą pochodną dioksyny wywołuje trąd chlorowy, czyli zmiany na skórze rąk i twarzy, pozostawiając trwałe blizny. Wśród innych zaburzeń, jakie może wywołać TCDD, wymienia się obniżenie odporności, stany zapalne trzustki, czy też zaburzenia ze strony układu hormonalnego.

Toksyczne chemikalia skaziły uprawy rolnicze, których produkty były spożywane przez mieszkańców Seveso. Równie niebezpieczne okazało się przenikanie TCDD do układu oddechowego i przez skórę.

Źródło: WWF Polska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z prasy