Przyroda Dolnego Śląska


Przyroda Dolnego Śląska: artykuł nr 2649

2006-06-05 16:15:23 Ciekawostki

Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu opublikował monografię na temat przyrody Dolnego Śląska. Książka jest syntetycznym podsumowaniem 60 lat działalności polskich uczonych na tym terenie i skierowana jest nie tylko do środowiska naukowego, ale do wszystkich zainteresowanych dolnośląską przyrodą. Inicjatywa powstania tak obszernego rocznicowego opracowania wyszła od profesorów uczelni wyższych Wrocławia, Jeleniej Góry, Poznania a także pracowników dolnośląskiej administracji publicznej. „Przyrodę Dolnego Śląska” wydał Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Monografia przedstawia geografię Dolnego Śląska powiązana z jego historią i pasjonującą budową geologiczną tego terenu. Czytelnik znajdzie w niej m.in. opowieść o glebach, surowcach mineralnych i zasobach wodnych.

Na szczególną uwagę zasługują rozdziały opisujące przyrodę i opisy szaty roślinnej od końca trzeciorzędu po czasy współczesne. Dużo miejsca w książce poświęcono człowiekowi i jego wpływowi na środowisko naturalne (flora miast i wsi, ginięcie gatunków roślin).

Monografia to również prezentacja zalesienia, gospodarki wodnej, rybackiej, ochronie gatunków zagrożonych i stanu środowiska naturalnego na Dolnym Śląsku.

Źródło: Jerzy Piątek; polska.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek