Czy polskie rzeki będą betonowane?


Czy polskie rzeki będą betonowane?: artykuł nr 269

2005-01-20 11:37:55 Ochrona środowiska

Czy rzeki będą betonowane, a lasy zamieniane na osiedla mieszkaniowe? Lada moment zadecyduje o tym Sejm.

Grupa posłów SLD chce, żeby ochroną przyrody zajmowali się marszałkowie, a nie - jak dotychczas - wojewodowie. Co to oznacza, najlepiej wiedzą mieszkańcy Jury Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie w ubiegłym roku za miliony z Unii Europejskiej zdewastowano malownicze zakola rzek.

Podlegli marszałkowi melioranci wybetonowali i wykarczowali brzegi, wyprostowali koryta, zniszczyli siedliska rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Jeżeli proponowana przez SLD ustawa wejdzie w życie, marszałkowie będą mogli także tworzyć, likwidować lub zmieniać granice parków krajobrazowych, uzgadniać z gminami plany zagospodarowania dla terenów chronionych. Nie będzie miał już szans na przetrwanie ocalony przez wojewodę śląskiego las w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd. Podczęstochowska gmina Olsztyn wymarzyła tam sobie osiedle mieszkaniowe."

Źródło: http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34317,2502559.html

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska