Zintegrowana polityka morska


Zintegrowana polityka morska: artykuł nr 2724

2006-06-13 06:58:20 Prasa

Komisja Europejska jest przekonana, że Unia Europejska potrzebuje zintegrowanej polityki morskiej, bo obecne rozwiązania nie pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału mórz i oceanów oraz regionów nadmorskich. Wizję tej polityki KE przedstawiła w opublikowanej w środę zielonej księdze.

"Morza i oceany można wykorzystać w znacznie większym stopniu w celu zwiększenia dobrobytu obywateli. Opublikowana dziś +zielona księga+ umożliwia nam współpracę w realizacji tego w najlepszy sposób" - powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso.

Jego zdaniem, trzeba położyć kres sektorowemu traktowaniu problematyki morskiej. Obecnie wszystkie jej aspekty: od rybołówstwa, przez transport morski po turystykę i rozwój obszarów nadmorskich są na poziomie UE regulowane oddzielnie i w różnym stopniu. "Pytanie brzmi - jak je połączyć, wzmacniając wzajemnie?" - powiedział przewodniczący KE.

Obecnie taka zintegrowana polityka morska istnieje tylko w jednym kraju UE - Portugalii. Barroso, który jest Portugalczykiem, chce, by tamtejsze rozwiązania przenieść na grunt UE i w ten sposób zaprząc politykę morską do realizacji unijnych priorytetów: tworzenia większej liczby miejsc pracy oraz większego dobrobytu, przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne.

Połowa mieszkańców UE żyje w regionach nadmorskich (nie dalej niż 50 kilometrów od morza), które często borykają się z problemami m.in. z powodu spadku dochodów z rybołówstwa, a jednocześnie nie wykorzystują potencjału turystycznego. Obecnie morza "dają" 3-5 proc. PKB Unii Europejskiej. Komisja uważa, że to za mało.

Źródło: Puls biznesu za PAP

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z prasy