Ornitolodzy zaczęli obrączkować młode rybołowy


Ornitolodzy zaczęli obrączkować młode rybołowy: artykuł nr 2806

2006-06-23 15:39:41 Zoologia

Na pograniczu woj. lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego rozpoczęła się akcja obrączkowania młodych rybołowów. Z monitoringu, prowadzonego przez Komitet Ochrony Orłów wynika, że w Polsce od kilku lat populacja lęgowa tych ptaków drapieżnych sukcesywnie maleje - informuje ornitolog Adam Mrugasiewicz, członek Komitetu Ochrony Orłów.

W piątek 23 czerwca w okolicach Radachowa w Lubuskiem ornitolodzy i
leśnicy sprawdzili jedno z siedmiu gniazd, jakie znajdują się na tym terenie. Ptaki gnieżdżą się z reguły na wysokich drzewach w okolicach zbiorników wodnych.

"W gnieździe w pobliżu jeziora Mulistego, które sprawdzamy od lat, tym razem jest tylko jeden młody ptak, który został dziś zaobrączkowany. Młodzian, z uwagi na brak konkurencji ze strony innych młodych, jest już dobrze wyrośnięty i zdrowy" - mówi Mrugasiewicz

Stały monitoring rybołowów prowadzony jest od 1993 roku. Pary lęgowe, których liczbę w naszym kraju szacuje się obecnie zaledwie na 30, występują tylko w dwóch miejscach: na pograniczu lubusko-zachodniopomorsko-wielkopolskim oraz na Mazurach. Niemal połowa rybołowów składająca jaja na zachodzie Polski to ptaki z Niemiec.

Jak zaznacza Mrugasiewicz, u naszych zachodnich sąsiadów populacja rybołowa jest duża i stale rośnie. W Polsce, z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn, jest wręcz odwrotnie. Prowadzony monitoring ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje.

Większość ptaków odchowujących młode w zachodniej Polsce to rybołowy z silnej i mocnej populacji niemieckiej, którą szacuje się na ok. 700 par lęgowych.

Rybołów jest dużym, wędrownym ptakiem drapieżnym. Jak sama nazwa mówi, jego głównym pożywieniem są ryby, które w efektowny sposób wyławia z wody.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii