Konopie samosiejki


Konopie samosiejki: artykuł nr 2829

2006-06-28 20:46:42 Botanika

Marihuana to nie lada problem w niewielkiej republice Tuwa w Federacji Rosyjskiej. Dziko rosnące konopie, z których powstaje narkotyk, niemal zupełnie zarosły tuwińskie stepy. Ziarna zostały przywiezione przez radzieckich agronomów razem z pszenicą w latach 60. zeszłego wieku. Zboże nie chciało jednak rosnąć w stepie w przeciwieństwie do konopi. W całej republice – jak wynika z naszych szacunków - mamy 32 tys. hektarów dziko rosnącej konopi - mówi szef miejscowej służby do walki z narkotykami.

Urzędnicy są przerażani, bo nie wiedzą, jak walczyć z dzikimi uprawami.

Dodajmy, że wg ostatnich danych Biura ONZ do spraw Walki z Narkotykami około 200 milionów, czyli 5 procent, ludzi na świecie zażywa narkotyki. Najbardziej rozpowszechnionym narkotykiem iecie jest marihuana, którą palą 162 miliony.

Źródło: RMF FM

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z botaniki