Monitoring martwego drewna w lasach


Monitoring martwego drewna w lasach: artykuł nr 2988

2006-07-22 22:57:21 Leśnictwo

Dzięki wsparciu programu UNDP GEF, OTOP rozpoczął program badań terenowych pod hasłem Stare drzewa i martwe drewno w ekosystemach leśnych Polski. Badania będą polegały na inwentaryzacji starych, obumierających i martwych drzew na powierzchniach próbnych rozmieszczonych w lasach całej Polski. Dzięki badaniom uzyskamy informację, jak wyglądają nasze zasoby martwego drewna i jakie to może mieć znaczenie dla leśnej przyrody.

Więcej szczegółów >>tutaj<<

Źródło: OTOP

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa