Rajd rowerowy: Puszcza dla rowerów


Rajd rowerowy: Puszcza dla rowerów: artykuł nr 3120

2006-08-11 17:35:56 Ekologia

Promocji turystyki rowerowej na terenie Puszczy Białowieskiej, jako alternatywy dla ruchu samochodów, służy 4-dniowy rajd rowerowy „Puszcza dla rowerów", którego pierwszy etap rozpoczął się w piątek z Białegostoku. Trzema trasami do Białowieży ma dojechać blisko sto osób. W niedzielę część z nich pojedzie na wycieczkę do białoruskiej części puszczy.

Organizatorem rajdu jest Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody - WWF Polska, we współpracy m.in. z Białowieskim Parkiem Narodowym. Przedsięwzięcie finansowane jest m.in. z unijnych programów na rzecz współpracy transgranicznej. W akcji biorą udział rowerzyści z całego kraju oraz 10-osobowa grupa z Białorusi.

W ramach rajdu promowane będą trzy trasy rowerowe do Białowieży, z Białegostoku, Dubicz Cerkiewnych i Hajnówki. W niedzielę planowany jest wyjazd uczestników rajdu do białoruskiej części puszczy, przez przejście graniczne w Białowieży. Wyjadą jednak tylko te osoby, które mają wizy. Przejście w Białowieży przeznaczone jest wyłącznie dla ruchu pieszego i rowerzystów. Według informacji Straży Granicznej, w tym roku skorzystało z niego blisko 2 tys. osób (łączna liczba przekraczających granicę w obie strony).

Źródło: TVP3

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii