Kurs-konferencja studencka nt. Zrównoważony Rozwój Regionu Bałtyckiego


Kurs-konferencja studencka nt. Zrównoważony Rozwój Regionu Bałtyckiego: artykuł nr 322

2005-02-09 20:11:04 Szkoła

Uniwersytet Adama Mickiewicza z Poznania organizuje weekendowy kurs-konferencję studencką nt. Zrównoważony Rozwój Regionu Bałtyckiego (SBR); konferencja organizowana jest w ramach działalności Programu Uniwersytetu Bałtyckiego (BUP) w Polsce.

Głównymi uczestnikami mają być studenci polskich uczelni - partnerów BUP, którzy zobowiążą się do przygotowania i przedstawienia wystąpień związanych z tematyką kursu.

Miejsce i termin konferencji: Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach pod Poznaniem, 10 - 13 marca 2005 r.

Bliższych informacji udziela oraz zgłoszenia uczestnictwa dla studentów UŁ (w sumie 3 miejsca!) przyjmuje mgr Dominik Drzazga, pok. 149, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem UŁ; ddrzazga@uni.lodz.pl

Źródło: www.koniczynka.org

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół