Niebezpieczny ołów


Niebezpieczny ołów: artykuł nr 3246

2006-09-03 22:52:46 Medycyna

Naukowcy od lat podejrzewają, że ołów jest pierwiastkiem rakotwórczym, zdolnym pokonywać barierę krew-mózg. Dlatego tkanka nerwowa mózgu może być szczególnie wrażliwa na jego toksyczne działanie. Ostatnio prace nad toksycznością ołowiu dotyczą głównie dzieci. Obecnie naukowcy wiedzą już, że kontakt z ołowiem może u młodych osób wywoływać ostre choroby i zaburzenia zachowania, ale ciągle za mało wiadomo na temat odległych skutków działania tego pierwiastka.

Osoby narażone na regularny kontakt z ołowiem, np. w pracy, mają o 50 proc. większe ryzyko zgonu z powodu guza mózgu - informują naukowcy z USA na łamach pisma "International Journal of Cancer".

Do takich wniosków doszli badacze z University of Rochester, którzy wykorzystali dane na temat przyczyn zgonu oraz ekspozycji na ołów związanej z wykonywanym zawodem wśród 317 968 osób, które w latach 1979-81 dostarczyły informacji o miejscu zatrudnienia do Amerykańskiego Biura ds. Spisu Ludności.

Źródło: PAP

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny