Wielkie koncerty polskiej przyrody


Wielkie koncerty polskiej przyrody: artykuł nr 328

2005-02-11 01:04:25 Ciekawostki

Płyta CD, nagrania wydane przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.
Realizacja nagrań: Tomasz Ogrodowczyk.
"Po sześciomiesięcznym śnie przyroda budzi się słonecznym świtem, wypełniając las balsamiczną wonią i śpiewem ptaków. Dzięcioły bębnią swoje werble, w oddali zawodzi zięba i nawołują się sikory. Gdzieś z leśnego moczaru niesie się krzyk żurawi. Nad cały ten koncert wybija się jednak niezwykle melodyjna pieśń drozda śpiewaka."
Przedmiot sprzedawany jest w ramach: I-szej Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej "Pomagam Polskim Leśnikom" Płyta dostępna tutaj.

"W taką majową noc swój najpiękniejszy wiosenny koncert rozpoczyna słowik szary. Natura osiągnęła tu szczyt tego, na co w dziedzinie ptasiego śpiewu mogła się zdobyć. Mimo, że słowiki słyszymy co roku, każdej nocy ogania nas zdumienie, jakim sposobem tak niepozorny ptak może wydobyć tę potężną skalę głosu. Śpiew jego jest coraz to inny: raz cichy i rzewny, to znów pełen ognia i temperamentu."

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek