Pierwsze Warszawskie Dni Recyklingu


Pierwsze Warszawskie Dni Recyklingu: artykuł nr 3296

2006-09-12 11:28:51 Ekologia

Takiej imprezy jeszcze w Warszawie nie było! Najbliższe dni w stolicy upłyną pod hasłem selektywnej zbiórki odpadów. W dniach 12 – 17 września odbędą się Pierwsze Warszawskie Dni Recyklingu, impreza promująca recykling jako szansę na rozsądne i ekologiczne gospodarowanie ograniczonymi zasobami naturalnymi naszej planety. Warszawskie Dni Recyklingu to ważne przedsięwzięcie o charakterze informacyjno-edukacyjnym adresowane do wszystkich mieszkańców Warszawy.

Chcemy udowodnić, że tematyka „śmieciowa” nie musi być prezentowana w ściśle fachowy, hermetyczny sposób. Można sprawić, by stała się źródłem przyjemnej, bezpiecznej zabawy. Zaplanowane na 12 – 17 września br. wydarzenia obejmują dwa seminaria i piknik rodzinny na Polu Mokotowskim.
 
Wtorek, 12 września br. należy do nauczycieli. To oni właśnie wychowują młode pokolenia, dla których – miejmy nadzieję – naturalną rzeczą będzie segregowanie śmieci i dbałość o środowisko naturalne. Dlatego zapraszamy nauczycieli oraz pracowników oświaty na bezpłatne seminarium pt. „Skuteczna edukacja recyklingowa w praktyce”. Uczestnicy warsztatów edukacyjnych poznają możliwości uatrakcyjnienia szkolnych programów edukacyjnych poświęconych gospodarce odpadami; otrzymają również bezpłatne materiały edukacyjne.
 
„Dlaczego i jak upowszechniać selektywną zbiórkę odpadów w społecznościach lokalnych” to tytuł kolejnego seminarium, które odbędzie się w czwartek 14 września. Przedstawiciele samorządów,  firm komunalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także urzędnicy zapoznają się z aktualnymi przepisami regulującymi gospodarkę odpadami  w Warszawie. Będą mieli też możliwość omówienia warunków skutecznego i efektywnego systemu gospodarki odpadami we współpracy z przemysłem, organizacjami ekologicznymi itp. Zaprezentowane będą również najlepsze przykłady promowania selektywnej zbiórki odpadów w Warszawie.
 
Seminaria odbędą się w godzinach 11.00 – 14.00 w sali 324 Ministerstwa Środowiska (ul. Wawelska 52/54). Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swój udział pod bezpłatnym numerem INFOLINII CZYSTOŚĆ 0800 800 117.
 
Wydarzenie kulminacyjne Pierwszych Warszawskich Dni Recyklingu to eko-piknik familijny w Parku Pole Mokotowskie. Zapraszamy rodziny warszawskie już od godziny 11.00, kiedy to przyniesione surowce /szkło, papier, plastik, metal/ będzie można wymienić na kompost oraz sadzonki roślin. Od 13.00 ruszają konkursy i zabawy związane z selektywną zbiórką odpadów i recyklingiem. Na stoiskach prezentować się będą organizatorzy i partnerzy imprezy. Niewątpliwą atrakcją festynu będą też liczne występy i koncerty zespołów z Sidneyem Polakiem na czele /ok. 19.30/. W programie również wspólne eko-zdjęcie warszawiaków zgromadzonych na pikniku. Eko-wioska Fundacji Grupy TP nie pozwoli się nudzić ani dzieciom, ani dorosłym, a ekologiczny plac zabaw firmy AG Complex zadowoli nawet najbardziej wybredne maluchy. Punktem kulminacyjnym Pierwszych Warszawskich Dni Recyklingu będzie specjalnie zaaranżowany na potrzeby eko-pikniku pokaz laserowy.
 
Pierwsze Warszawskie Dni Recyklingu są ważnym elementem wieloletniego programu edukacyjno-informacyjnego „Warszawa Stolicą Czystości”. Imprezę patronatem objęli: Pan Jan Szyszko – Minister Środowiska, Pan Kazimierz Marcinkiewicz – p.o. Prezydent m.st. Warszawy oraz Pan Piotr Lutyk – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Organizatorzy przedsięwzięcia to organizacje odzysku: Reba i Rekopol oraz Fundacja na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL, Stowarzyszenie Forum Opakowań Szklanych i stołeczny Zarząd Oczyszczania Miasta.
 
Razem z piknikiem rodzinnym Pierwszych Warszawskich Dni Recyklingu na Polu Mokotowskim odbędzie się ogólnopolski finał Kampanii „Sprzątanie Świata” prowadzonej przez Fundację Nasza Ziemia.
 
Potrzeba tego typu działań jest niezaprzeczalna ze względu na nieustanny wzrost ilości odpadów oraz pilną potrzebę rozszerzenia ich odzysku i recyklingu. Okazuje się, że w ubiegłym roku mieszkańcy stolicy wytworzyli około 7% ogólnej ilości odpadów choć stanowią tylko 4,4% ludności Polski. Z 10 mln ton odpadów wyprodukowanych przez Polaków aż 700 tys. ton należy do warszawiaków. Ciągle jeszcze zbyt wiele – bo aż 80% - wytworzonych przez nas odpadów trafia na składowiska, a jedynie 2% zostaje poddane recyklingowi surowcowemu.
 
Agnieszka Kłąb - Biuro Prasowe Warszawskich Dni Recyklingu
Tel. 0602 644 635, 022 522 40 77  
E-mail: wdr@zom.waw.pl 

________________________________________

PROGRAM
WARSZAWSKICH DNI RECYKLINGU

Seminarium 12 września 2006r. (Ministerstwo Środowiska, Ul. Wawelska 52/54, sala 324)
„Skuteczna edukacja recyklingowa w praktyce”
 
11.00         Otwarcie i powitanie uczestników – Ewa Żochowska, Miejski Koordynator
Programu Wczesnoszkolnej Edukacji Ekologicznej
11.10         „Warszawa Stolicą Czystości” – działania edukacyjne Zarządu Oczyszczania
                  Miasta – Agnieszka Kłąb, ZOM
11.30         „Nowe życie puszki” – prezentacja programu edukacyjnego Fundacji RECAL – Jacek Wodzisławski, Prezes Zarządu.
11.50         „Zbieraj zużyte baterie” – Program szkolny zbiórki baterii; Edycja 2006/2007 – Monika Wróbel, REBA Organizacja Odzysku
12.10         „Segreguj Szkło! Białe i kolorowe zawsze osobno” – prezentacja programu edukacyjnego Stowarzyszenia Forum Opakowań Szklanych – Piotr Kardaś
12.30         Przerwa kawowa
13.00         „Program grantowy”. Wsparcie finansowe wybranych szkolnych programów edukacyjnych poświęconych gospodarce odpadami oraz promocji recyklingu – Sławomir Brzózek, Mira Stanisławska-Meysztowicz, Fundacja Nasza Ziemia
13.20         „Pozalekcyjne formy edukacji ekologicznej” – Michał Mikołajczyk, Manager ds. Komunikacji Marketingowej, Rekopol Organizacja Odzysku S.A.
13.40         Pytania i dyskusja.
14.00         Podsumowanie seminarium.
 
Seminarium 14 września 2006r. (Ministerstwo Środowiska, Ul. Wawelska 52/54, sala 324)
„Dlaczego i jak upowszechniać selektywną zbiórkę odpadów”
 
11.00         Otwarcie i powitanie uczestników - przedstawiciel Urzędu Miasta.
11.10         Prezentacja lokalnych dokumentów regulujących gospodarkę odpadami w
 Warszawie – Krystian Szczepański – p.o. Dyrektora Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.
11.30         Warszawa Stolicą Czystości” – Agnieszka Kłąb, kierownik Działu Komunikacji Społecznej ZOM Warszawa
11.50         Stosunek mieszkańców Warszawy do selektywnej zbiórki odpadów – prezentacja wyników badań Instytutu Ekonomii Środowiska – Piotr Kardaś, Stowarzyszenie „Forum Opakowań Szklanych”.
12.10         Przerwa kawowa.
12.40         Programy grantowe dla szkół. Prezentacja dokonań Fundacji Nasza Ziemia – Mira Stanisławska-Meysztowicz
13.00         Współpraca samorządów z organizacjami samorządowymi i przemysłem szansą na skuteczna i efektywną promocję selektywnej zbiórki, wybrane przykłady z 2005 roku – Jacek Wodzisławski, Prezes Fundacji RECAL.
13.20         „Rola współpracy przemysłu ze społecznościami lokalnymi w procesie efektywnego systemu gospodarki odpadami” – Piotr Szajrych Prezes Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku S.A
13.40         Pytania i dyskusja.
14.00         Podsumowanie seminarium.

 

Piknik rodzinny
Pierwszych Warszawskich Dni Recyklingu
Park Pole Mokotowskie


 
Imprezę prowadzą         - Hirek Wrona i Katarzyna Kozłowska
W przerwach                  - DJ Krzak
 
11.00 – 17.00       Zbiórka surowców wtórnych i wymiana na kompost i sadzonki roślin.
13.00 – 14.45        „Rejs na czystą wyspę” – program słowno-muzyczny przygotowany przez
zespół „Ryczące dwudziestki” /w tym m.in. konkursy dla dzieci/
14.45 – 15.30        Występ zespołu „Hormonogram”
15.30 – 15.45        Rozmowa na scenie o recyklingu, konkurs
15.45 – 16.30        Występ zespołu „Halo hotel”
16.30 – 16.45        Rozmowa na scenie o recyklingu
16.45 – 17.30        Występ zespołu „Sakra”
17.30 – 17.45       Rozmowa na scenie o recyklingu
17.45 – 19.15       Występ zespołu „Penny Lane”
19.15 – 19.30       Przerywnik ekologiczny
19.30 – 21.00       Występ zespołu „Sidney Polak”     
 
15.30                     pierwsze w Polsce eko-zdjęcie wszystkich warszawiaków, którzy popierają selektywną zbiórkę odpadów i recykling
16.30                       Wystąpienie Pana Kazimierza Marcinkiewicza – p.o. Prezydenta m.st. Warszawy
21.00                    Finałowy pokaz laserowy
 
Wspólnie z Warszawskimi Dniami Recyklingu odbędzie się Ogólnopolski Finał Kampanii „Sprzątanie Świata” Fundacji Nasza Ziemia.
 
Od 11.00 do 17.00 czynne będą stoiska Organizatorów, Partnerów i Sponsorów imprezy:
- Zarządu Oczyszczania Miasta
- Fundacji RECAL
- Stowarzyszenia Forum Opakowań Szklanych
- Organizacji Odzysku Rekopol
- Organizacji Odzysku Reba
- Fundacji Nasza Ziemia
- Fundacji Grupy TP /EKO-wioska/
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- AG Complex /ekologiczny plac zabaw dla dzieci/
- MPRO /rośliny na wymianę/
- Poczty Polskiej /m.in. okolicznościowe kartki pocztowe związane z recyklingiem/
- Drukarni EKO-DRUK
- Komendy Stołecznej Policji / pokaz tresury psów, patrole konne, specjalistyczny sprzęt/- Straży Pożarnej /sprzęt specjalistyczny/

 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii