UE, USA i Kanada ogłaszają podjęcie współpracy w dziedzinie genetyki


UE, USA i Kanada ogłaszają podjęcie współpracy w dziedzinie genetyki: artykuł nr 3299

2006-09-12 14:35:56 Biotechnologia

Komisja Europejska, amerykański Narodowy Instytut Zdrowia NIH i Genome Kanada ogłosiły podjęcie wspólnych działań badawczych na skalę światową; ich celem jest lepsze poznanie roli genów w wielu chorobach. Ta będąca największym wspólnym wysiłkiem badawczym po projekcie rozszyfrowania genomu ludzkiego inicjatywa dysponuje budżetem 56,6 miliona euro, z czego 13 milionów pochodzi z programu tematycznego "nauki przyrodnicze, genomika i biotechnologie dla zdrowia człowieka" szóstego programu ramowego (6. PR).

Projekt zawdzięcza swój szczególny charakter wysokiemu poziomowi współpracy między agencjami finansującymi, a także między badaczami.

Globalna inicjatywa łączy trzy projekty poświęcone badaniu wpływu mutacji na konkretne geny u myszy: finansowany ze środków unijnych europejski program EUCOMM (Conditional Mouse Mutagenesis - warunkowa mutageneza myszy), finansowany przez Kanadę północnoamerykański projekt Conditional Mouse Mutagenesis (NorCOMM) oraz finansowany przez USA projekt Knockout Mouse (KOMP), dotyczący myszy pozbawianych wybranego genu.

Znaleziono powiązania wielu genów ze stanem zdrowia i chorobami, takimi jak nowotwory, choroby serca, cukrzyca i otyłość. Jednak potrzebne są dalsze badania nad rolą tych genów w chorobach, a ponieważ struktura genetyczna myszy jest w 99 procentach podobna do struktury genetycznej ludzi, są one idealnymi organizmami do badania chorób genetycznych u ludzi. Co więcej, opracowano techniki pozwalające badaczom "wyeliminować" konkretne geny u myszy zarówno na poziomie tkanki, jak i całego ciała, oraz w różnych fazach rozwoju myszy.

Badacze chcą systematyczne eliminować każdy z 20 000 genów występujących u myszy, w celu określenia roli każdego genu w rozwoju, i wykorzystać te informacje do ustalenia szczegółowych sieci genów leżących u podstaw choroby.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
http://www.ec.europa.eu/research/

Źródło: Komisja Europejska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii