Lasy Państwowe w oczach Polaków


Lasy Państwowe w oczach Polaków: artykuł nr 337

2005-02-14 13:33:09 Leśnictwo

Po raz kolejny Pracownia Badań Społecznych Sp. z o.o. przeprowadziła na zlecenie PGL Lasy Państwowe badanie opinii publicznej na temat Lasów Państwowych i leśników. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy 84% badanych było przynajmniej raz w lesie. W porównaniu do roku 2003 nie ma istotnych różnic w tym względzie. Co piąty Polak odwiedza las przynajmniej raz w tygodniu.

Okazjonalnie kilka razy w roku (1-2 i 3-6 razy) bywa w lesie nieco ponad jedna trzecia badanych (35%). Około 16% dorosłych Polaków w ogóle nie było w lesie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Las dostępny

W opinii większości Polaków (96%) lasy w Polsce są powszechnie dostępne. Zauważalny jest nieznaczny wzrost (istotny statystycznie) w porównaniu z 2003 r. odsetka badanych podzielających taką opinię. Polacy zdają sobie sprawę, iż nie wszystkie tereny zalesione należą do państwa. Jedynie 8% badanych wskazuje, iż 90% lub więcej lasów jest państwowych. Większość respondentów wskazuje zaś, iż lasy państwowe stanowią 61%-90% lasów ogółem. Opinia Polaków na ten temat nie zmieniła się istotnie w przeciągu ostatniego roku.

Tniemy za dużo?

Połowa respondentów (54%) uważa, iż powierzchnia lasów w Polsce zmniejsza się. Jedna piąta badanych wskazuje, iż nic się nie zmieniło w tej kwestii. W opinii 20% Polaków natomiast zalesienie kraju wzrasta (i ta grupa ma rację – przyp. Red. Internetu). Zdecydowana większość (81%) Polaków uważa, iż leśnicy zalesiają wycięte przez siebie powierzchnie leśne. Co jedenasty badany (9%) jest przeciwnego zdania. Niemal jedna trzecia badanych (32%) deklaruje, że słyszała o zasadach zrównoważonej gospodarki leśnej. Większość Polaków (68%) natomiast nie pamięta, bądź w ogóle nie słyszała o takich zasadach gospodarowania terenami zalesionymi.

Cały artykuł na stronie: http://www.lp.gov.pl/Members/Artur/aktualnosci/lp_pbs

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa