Inwentaryzacja przyrodnicza w LP


Inwentaryzacja przyrodnicza w LP: artykuł nr 3373

2006-09-20 11:53:33 Leśnictwo

Klub Przyrodników prosi o kontakt wszystkich przyrodników zaangażowanych lub dotkniętych rozpoczętą ostatnio inwentaryzacją przyrodniczą w Lasach Państwowych i zainteresowanych wymianą informacji / dyskusją na temat tego przedsięwzięcia i jego metodyki. Poszukujemy szczególnie kontaktu z przyrodnikami zaangażowanymi w Organach Regionalnych lub Komisjach Inwentaryzacyjnych w nadleśnictwach.

Osoby takie prosimy o krótki e-mail na adres Biura Klubu (kp@kp.org.pl), w miarę możliwości do końca tygodnia.

Organizacje przyrodnicze reprezentowane w Organach Regionalnych prosimy o listę adresów e-mail ich przedstawicieli zaangażowanych w poszczególnych RDLP.

Źródło: WiadomosciKP mailing list
WiadomosciKP@lkp.org.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa