Wchodzi w życie dyrektywa o dostępie do informacji o środowisku naturalnym


Wchodzi w życie dyrektywa o dostępie do informacji o środowisku naturalnym: artykuł nr 339

2005-02-15 12:45:52 Nauka w Polsce i na świecie

Dyrektywa zapewniająca obywatelom Unii Europejskiej większy dostęp do informacji o ochronie środowiska naturalnego wchodzi w życie. Mieszkańcy Unii mają teraz prawo do informacji o stopniu zanieczyszczenia środowiska - poinformowała w poniedziałek Komisja Europejska.

"Teraz obywatele UE mają nie tylko swobodę ale i prawo dostępu do informacji posiadanych i opracowywanych przez instytucje publiczne.

Informacja może być ważnym narzędziem przyspieszającym zmiany na rzecz lepszej ochrony środowiska i mam nadzieję, że obywatele będą korzystać z niego w najlepszy sposób" - oświadczył unijny komisarz ds. środowiska Stawros Dimas .

Do poniedziałku Komisja Europejska otrzymała oficjalne potwierdzenia z dziewięciu krajów UE, w tym z Polski, o wejściu stosownych przepisów w życie.

Komisja zamierza wkrótce uruchomić procedurę związaną z naruszeniem ustaleń wobec krajów, które nie poinformowały dotychczas o wprowadzeniu przepisów.

Komisja ocenia, że dyrektywa jest ważnym krokiem w kierunku zwiększania przejrzystości polityki ochrony środowiska. Jej zapisy zapewniają każdej osobie fizycznej lub prawnej -niezależnie od obywatelstwa, narodowości czy kraju zamieszkania - prawo do uzyskania informacji dotyczących środowiska naturalnego a posiadanych lub opracowywanych przez instytucje publiczne. Mogą to być np. dane dotyczące wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery i ich wpływu na zdrowie.

Ponadto dyrektywa skraca z dwóch do jednego miesiąca okres, którym instytucje publiczne muszą dostarczyć żądanej informacji.

Wiadomość pochodzi ze strony: http://euro.pap.com.pl/cgi-bin/raporty.pl?rap=22&dep=63818&lista=0

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z nauki w Polsce i na świecie