Nowy obiekt edukacyjny w Nadleśnictwie Nowogard


Nowy obiekt edukacyjny w Nadleśnictwie Nowogard: artykuł nr 3473

2006-10-05 17:08:38 Leśnictwo

Pod koniec września odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowego obiektu edukacyjnego - Zielonej Kuźni - Płotkowo. Jest to efekt zrealizowanego projektu pt.: Stworzenie bazy dla rozwoju oświaty ekologicznej. Budowa obiektu edukacyjnego Zielona Kuźnia - Płotkowo, którego wartość netto wyniosła 179 180 PLN (z czego wnioskowana kwota dofinansowania ze środków Programu INTERREG III A - 134 380 PLN).

Brak odpowiedniego miejsca spotkań dzieci i młodzieży z różnych szkół z terenu Nowogardu i okolic w celu organizacji imprez plenerowych, rajdów, warsztatów, festiwali, konkursów i innych form edukacji było poważnym problemem przy kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa zarówno przez nadleśnictwo, jak i organizacje społeczne - Ligę Ochrony Przyrody, Polski Czerwony Krzyż i Związek Harcerstwa Polskiego.

Źródło: Lasy Państwowe

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa