Tajemniczy ekoportal


Tajemniczy ekoportal: artykuł nr 3476

2006-10-05 20:44:19 Ciekawostki

17 z 20 gmin, do których z pytaniem dotarła Najwyższa Izba Kontroli nie wiedziało, że istnieje firmowany przez Ministerstwo Środowiska portal internetowy www.ekoportal.pl. Niewielkie było też zainteresowanie społeczeństwa możliwościami jakie od 5 lat daje ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie.

W większości urzędów nie wiedziano o uruchomionym kosztem 1,6 mln euro portalu www.ekoportal.pl, który miał w założeniu ułatwić pracę urzędników i zapewnić upowszechnienie informacji o środowisku. Z 20 badanych przez NIK urzędów gmin o istnieniu takiej strony internetowej wiedziano w trzech przypadkach.

Źródło: PAP

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek