Dobry stan zasobów śledzia i morszczuka, uszczuplony dorsza i płastugi


Dobry stan zasobów śledzia i morszczuka, uszczuplony dorsza i płastugi: artykuł nr 3605

2006-10-25 14:49:29 Ekologia

Zgodnie z informacjami zawartymi w sprawozdaniu opublikowanym 20 października przez Międzynarodową Radę Badań Morza ICES, stan zasobów śledzi norweskich osiągnął wysoki poziom; obserwuje się powrót północnej odmiany morszczuka, ale zasoby dobijaka, sardeli i dorsza w Morzu Północnym nadal pozostają uszczuplone.

Komitet Doradczy ICES ds. Zarządzania Rybołówstwem (ACFM), w skład którego wchodzi 22 naukowców z różnych krajów, zaleca na rok 2007 zezwolenie na wzrost połowów śledzia norweskiego, składającego ikrę wiosną, gdyż jego zasoby w Morzu Północnym osiągnęły "zrównoważony poziom".

Jak twierdzi ICES, wydaje się, że nastąpiło również odnowienie zasobów morszczuka odmiany północnej po ich uszczupleniu w latach 90.; z tego względu Rada zaleca udzielenie zezwolenia na nieco większe połowy w 2007 r.

Przewodniczący ACFM Martin Pastoors powiedział: - Dobrze jest zauważyć, że rozważne zarządzanie umożliwia ochronę i odbudowę cennych zasobów morza. Poziom zasobów śledzia norweskiego składającego ikrę wiosną jest wysoki dzięki racjonalnej strategii ich eksploatacji. Widoczna odbudowa zasobów morszczuka odmiany północnej to również pozytywny znak.

Jednak zasoby innych gatunków, takich jak dorsz, sardela i dobijak, są nadal uszczuplone i ICES zaleca wstrzymanie ich połowów w przyszłym roku.

Ponadto ICES wzywa do zmniejszenia połowów płastugi, soli i błękitka i proponuje wprowadzenie zakazu połowu rekinów, których zasoby uważa za uszczuplone.

Komisarz UE ds. rybołówstwa Joe Borg z zadowoleniem przyjął "pozytywne elementy" zawarte w sprawozdaniu ICES. Powiedział: - po pierwsze sprawozdanie wskazuje, że nasz długoterminowy sposób podejścia do zarządzania rybołówstwem w UE zaczyna w pewnym stopniu przynosić owoce. Po drugie w sprawozdaniu podkreśla się korzyści, których źródłem jest wzrastający udział zainteresowanych stron w procesie naukowym. Powinno to być zachętą dla nas wszystkich do podwojenia wysiłków w celu odwrócenia tendencji do zmniejszania się łowisk i stopniowego dążenia do zrównoważenia połowów i stabilizacji sektora rybołówstwa.

Komitet Doradczy ds. Zarządzania Rybołówstwem doradza rządom państw europejskich w ustaleniu kwot połowowych na poziomie zapewniającym ochronę zasobów Morza Północnego przed nadmierną eksploatacją.

Komitet Komisji Europejskiej ds. Rybołówstwa podda sprawozdanie analizie, po czym do grudnia opracuje propozycje całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) oraz kwot połowowych na rok 2007, które będą tematem dyskusji na grudniowym posiedzeniu Rady ds. Rybołówstwa.

Więcej informacji na temat ICES znajduje się na stronie:
http://www.ices.dk/indexfla.asp

 

Źródło danych: ICES i Komisja Europejska/CORDISNastępna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii