Ekologiczny spływ kajakowy


Ekologiczny spływ kajakowy: artykuł nr 3677

2006-11-06 13:49:24 Ekologia

Zimno i ulewny deszcz nie zniechęciły w niedzielę 5 listopada grupy działaczy i sympatyków Ruchu Autonomii Śląska (RAŚ) do przepłynięcia kajakami odcinka płynącej przez Górny Śląsk rzeki Kłodnicy. Kajakarze chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na projekt rewitalizacji tej zanieczyszczonej komunalnymi i przemysłowymi ściekami rzeki i pokazać, że w przyszłości mogłaby ona służyć m.in. spływom kajakowym. W pierwszym, symbolicznym spływie uczestniczyło kilka osób.

Zdaniem lidera RAŚ Jerzego Gorzelika, który też wziął udział w niedzielnym spływie, przywrócenie Kłodnicy jej dawnego charakteru powinno być istotnym elementem strategii modernizacji regionu, a sukces rewitalizacji rzeki możnaby z powodzeniem wykorzystać w promocji województwa.

"Za wzór może posłużyć rewitalizacja Ruhry w Niemczech, stanowiąca istotny wkład w tworzenie nowego wizerunku Północnej Nadrenii-Westfalii. Przeobrażająca się rzeka może stać się symbolem odradzającego się regionu" - uważa Gorzelik.

Pierwszy krok w tym kierunku już zrobiono. W styczniu zainaugurowano program renaturalizacji rzeki "Przyjazna Kłodnica". Zakłada on, że za ok. 10 lat rzeka odzyska czystość, a jej brzegi będą przyjazne ludziom. List intencyjny w tej sprawie podpisali przedstawiciele położonych nad rzeką gmin. Program miałby być finansowany ze środków unijnych. RAŚ zarzuca jednak resortowi środowiska zaniedbania w pozyskiwaniu europejskich środków na projekt.

W maju działacze Ruchu wysłali do ministra środowiska m.in. pojemnik z wodą z Kłodnicy, rękawice ochronne, maskę przeciwgazową oraz mapę przebiegu rzeki.

Członkowie RAŚ tłumaczyli, że to zaniedbanie urzędników resortu było powodem, że przepadły unijne pieniądze na dofinansowanie projektu związanego z rewitalizacją rzeki. Resort bronił się argumentując, że źródła opóźnień w realizacji projektu sięgają wielu lat wstecz.

Rewitalizacja Kłodnicy może kosztować dziesiątki milionów złotych w ciągu kilkunastu lat.

Kłodnica to prawobrzeżny dopływ Odry o długości ponad 75 km. Źródła rzeki znajdują się w południowej części Katowic, a ujście w Kędzierzynie Koźlu na Opolszczyźnie. Rzeka płynie m.in. przez centrum Gliwic; zbiera ścieki komunalne i przemysłowe z kilku dużych śląskich miast oraz wody dołowe z kopalń. Kłodnica jest silnie zanieczyszczona od ponad 100 lat. Tylko niewielki odcinek górnego biegu rzeki zachował naturalny charakter.

PAP - Nauka w Polsce, Marek Błoński

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii