Bakteria coli w warszawskiej wodzie


Bakteria coli w warszawskiej wodzie: artykuł nr 3688

2006-11-07 14:28:48 Medycyna

Przez kilka dni mieszkańcy osiedla w warszawskiej dzielnicy Rembertów mogli spożywać skażoną wodę. Jak ustalił reporter RMF FM, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, która administruje wodociągiem, z kilkudniowym opóźnieniem poinformowała mieszkańców i urzędników dzielnicy o skażeniu wody. Bakterie coli wykryto w tamtejszym laboratorium 27 października; urząd dzielnicy dowiedział się o tym po 4 dniach. Dodajmy, że w tej chwili nikt nie wie, kiedy znów woda będzie czysta.

_______________________________
Pałeczka okrężnicy, (łac. Escherichia coli), fakultatywnie tlenowa, Gram-ujemna bakteria należąca do rodziny Enterobacteriaceae. Wchodzi w skład fizjologicznej flory bakteryjnej jelita grubego człowieka oraz zwierząt stałocieplnych. W jelicie ta symbiotyczna bakteria spełnia pożyteczną rolę, uczestnicząc w rozkładzie pokarmu, a także przyczyniając się do produkcji witamin z grupy B, C oraz K.

Chorobotwórczość E. coli zależy od jej inwazyjności i możliwości wytwarzania toksyn. Inwazyjne szczepy tej bakterii mają zdolność wnikania do tkanek i wywoływania odczynów zapalnych, dlatego są przyczyną zapaleń przewodu pokarmowego i posocznic. Szczepy toksynotwórcze produkują w jelitach duże ilości toksyn, prowadząc do enterotoksemii. Są także szczepy o właściwościach inwazyjno – toksynotwórczych, mogące wywołać zarówno tzw. gastroenteritis jak i enterotoksemię. W organizmie zwierząt chorych mogą znajdować się także różne serotypy zarazka. Najistotniejsze w wywołaniu zachorowań są: enterotoksyna, endotoksyna i neurotoksyna. Enterotoksyna działając na śluzówkę jelit w połączeniu z endotoksyną powoduje zapalenie jelit i objawy zatrucia. Neurotoksyna wchłonięta do organizmu z przewodu pokarmowego, prowadzi do wystąpienia charakterystycznych objawów ze strony układu nerwowego oraz przyczynia się do powstania chorób, np. choroby obrzękowej u świń. Szczepy hemolityczne są bardziej chorobotwórcze niż szczepy niehemolityczne. Hemolizyna ma bowiem właściwości toksyny o działaniu nie tylko hemolitycznym, ale także dermonekrotycznym i koagulującym plazmę. Wytrzymałość E. coli na czynniki środowiskowe jest stosunkowo mała. Ginie ona po 20 minutach ogrzewania w temperaturze 60° C, wrażliwa jest na wszystkie znane środki dezynfekcyjne. Jednakże w środowisku o temp. niższej i odpowiedniej wilgotności utrzymuje się miesiącami. W kale o temp. 0 °C może zachować żywotność ponad rok.

Źródło: RMF FM/Wikipedia (na licencji GNU, autorzy)

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny