Nowe regulacje prawne dotyczące środków ochrony roślin


Nowe regulacje prawne dotyczące środków ochrony roślin: artykuł nr 3726

2006-11-11 02:49:07 Ekologia

Nowe rozporządzenie dotyczące wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin przygotuje Komisja Europejska - powiedział w piątek wiceminister rolnictwa Marek Chrapek na posiedzeniu Rady Gospodarki Żywnościowej RGŻ. Nadrzędnym celem tej regulacji będzie zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności kosztem zmniejszenia plonów.

"Środki ochrony roślin z jednej strony chronią uprawy rolne, a z drugiej strony niosą zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, a także wpływają na środowisko" - stwierdził wiceminister. Na piątkowym spotkaniu ma być wypracowane stanowisko Polski w sprawie projektu unijnych przepisów, dotyczących środków ochrony roślin.

Jak zaznaczył przedstawiciel resortu rolnictwa Marcin Bieliński, obecnie obowiązująca dyrektywa wzbudza wielu krytyki, gdyż procedury w niej zawarte są skomplikowane i trudne w stosowaniu. W związku z tym KE rozpoczęła przygotowania do wydania nowych regulacji w formie rozporządzenia.

Według obecnie obowiązujących przepisów, wprowadzanie środków ochrony roślin może mieć miejsce na podstawie badań i zezwolenia, wydawanego przez poszczególne kraje. W projektowanym rozporządzeniu przewiduje się, że będą strefowe zezwolenia, które mają być wzajemnie uznawane.

Źródło: EuroPAP

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii