W Polsce zalesione zostanie ponad 780 tys. hektarów


W Polsce zalesione zostanie ponad 780 tys. hektarów: artykuł nr 3780

2006-11-18 15:27:46 Leśnictwo

Do 2020 roku w Polsce zalesione zostanie ponad 780 tys. ha gruntów - poinformował w czwartek 16 listopada Roman Michalak z Instytutu Badawczego Leśnictwa IBL podczas prezentacji na międzynarodowej konferencji klimatycznej w Nairobi (Kenia). Od 6 listopada w Nairobi trwa 12. Konferencja Stron (COP12) Ramowej Konwencji ONZ o Zmianach Klimatu oraz 2. Spotkanie Stron (MOP2) Protokołu z Kioto. W spotkaniu zorganizowanym przez polską delegację uczestniczyli ministrowie środowiska Niemiec, Finlandii i Indonezji.

Podczas prezentacji przedstawiciele polskiej delegacji podkreślili szczególne znaczenie lasów w ochronie klimatu. "Działalność leśnictwa może odgrywać ważną rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i łagodzić zmiany klimatu, poprzez włączenie ich w proces pochłaniania dwutlenku węgla" - wyjaśnił Michalak.

Ekspert z IBL zwrócił uwagę na konieczność większej współpracy między Ramową Konwencją Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (UNFCCC) a leśnictwem.

Michalak powiedział, że absorpcja dwutlenku węgla w drewnianej biomasie w latach 1990-2005 wyniosła 330 mln ton, a Protokół z Kioto zakładał 170 mln ton. "Widać zatem - podkreślił Michalak - że mamy znaczącą nadwyżkę".

Celem Protokołu z Kioto, podpisanego także przez Polskę, jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 5,2 proc. do roku 2012 w stosunku do stanu z 1990 r. Pod porozumieniem nie podpisały się Stany Zjednoczone, największy na świecie emitent szkodliwych gazów do atmosfery.

Minister środowiska Jan Szyszko chce, aby polskie lasy zostały włączone w system handlu emisjami. Projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie został już przekazany do konsultacji społecznych i opublikowany na stronach internetowych Lasów Państwowych.

W Polsce jest 9 mln ha lasów, w tym 82 proc. to Lasy Państwowe. Światowe zasoby leśne zajmują 9 mld ha, czyli 30 proc. powierzchni Ziemi.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce, Katarzyna Walterska

 

Zobacz też:

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa