Pieniądze do śmieci?


Pieniądze do śmieci?: artykuł nr 3811

2006-11-22 23:09:52 Ekologia

Jeśli każdy z osobna nie podejmie wysiłku dla selektywnego gromadzenia odpadów już w swoim mieszkaniu, to działania samorządów, chociaż często kosztowne i intensywne, mogą okazać się daremne i bezowocne – alarmują specjaliści zajmujący się polskim systemem gospodarowania odpadami.

Cóż po tym, że gmina wyda bardzo duże środki na zakup pojemników, jeżeli w te pojemniki będzie wrzucane wszystko? Firma odbierająca odpady będzie musiała poświęcić bardzo dużo czasu na to, żeby je właściwie posortować, wobec czego koszt pozyskania surowca będzie gwałtownie rósł.

Od wielu lat podnoszone są głosy, że uporządkowanie polskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi wymaga przeprowadzenia zmian legislacyjnych o szerokim charakterze. Jednak wiadomo też, że dyscyplina społeczna pozostawia wiele do życzenia w kwestii selektywnej zbiórki odpadów. Od wielu lat proponuje się prowadzenie edukacji ekologicznej – od niej bowiem zależy sprawność systemu i osiąganie efektów ekologicznych.

Specjaliści postulują przeprowadzenie bezprecedensowej i permanentnej kampanii edukacyjnej na rzecz upowszechnienia potrzeby i nawyku selektywnego gromadzenia odpadów. Według nich, najlepszą i najskuteczniejszą katedrą dla przeprowadzenia takiej kampanii jest telewizja publiczna, która to zadanie ma wpisane w swoją misję właściwie jako obowiązek, zgodnie z art. 78 ustawy Prawo ochrony środowiska: „środki masowego przekazu są obowiązane kształtować pozytywny stosunek społeczeństwa do ochrony środowiska oraz popularyzować zasady tej ochrony w publikacjach i audycjach”.

Profesjonalnie przeprowadzona telewizyjna "narodowa" kampania ekoedukacyjna (badania wykazują, że telewizja jest najskuteczniejszym narzędziem kształtowania pożądanych postaw) na rzecz upowszechnienia nawyku selektywnego gromadzenia odpadów, mogłaby diametralnie przyspieszyć proces podniesienia świadomości ekologicznej obywateli.

Więcej

Źródło: samorzad.pap.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii