Minister Środowiska pozbawił ścisłej ochrony uroczysko Pustelnik w Drawieńskim P


Minister Środowiska pozbawił ścisłej ochrony uroczysko Pustelnik w Drawieńskim P: artykuł nr 382

2005-03-03 16:36:00 Ochrona środowiska

Klub Przyrodników opublikował list skierowany do Ministra Środowiska z prośbą o wyjaśnienie motywów decyzji polegającej na wyłączeniu z ochrony ścisłej i przeznaczeniu do "ochrony czynnej" uroczyska Pustelnik. Równocześnie Minister ustalił jako zadanie dla DPN na 2005 rok wykonanie cięć przebudowy w dotychczas ściśle chronionych starych drzewostanach. Uroczysko Pustelnik to dawny ścisły rezerwat, włączony w granice Drawieńskiego Parku Narodowego.

Chroniło starodrzewy sosnowe, po części na właściwych sobie siedliskach, a po części na siedliskach kwaśnych dąbrów. Ograniczenie ochrony nie było konsultowane ani z Radą Naukową DPN, ani z PROP, nie zostało także poddane konsultacjom społecznym.

>> List Klubu Przyrodników do Ministra Środowiska
>> www.lonicera.hg.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska