Brytyjczycy chronią ptaki nad Biebrzą


Brytyjczycy chronią ptaki nad Biebrzą: artykuł nr 3844

2006-11-29 20:22:36 Zoologia

W celu ochrony jednego z najrzadszych europejskich ptaków śpiewających - wodniczki, Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - RSPB Royal Society for the Protection of Birds - z Wielkiej Brytanii przeznaczy ok. 400 tys. funtów na zakup ok. 1 tys. hektarów rozlewiska Biebrzy w województwie podlaskim. Terenem zakupionym na Podlasiu będzie administrowało wspólnie z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (OTOP). Do RSPB należy 200 parków przyrody na Wyspach Brytyjskich, ale Towarzystwo nigdy dotychczas nie inwestowało za granicą.

Podmokłe tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego zamieszkuje ok. 2,7 tys. śpiewających samców wodniczki (ang. aquatic warbler), co stanowi ok. 80 proc. ogółu tego gatunku ptaka w krajach Unii Europejskiej. Park jest największą wylęgarnią tego rzadkiego gatunku ptaka zagrożonego wyginięciem. Jego liczbę na całym świecie ocenia się na nie więcej niż 20 tys. osobników.

"Jeżeli nie wykorzystamy naszych środków na zakup gruntów, to zachodzą obawy, że z powodu wprowadzania intensywnych metod gospodarki rolnej lub, przeciwnie, wskutek zarzucenia uprawy roli, wodniczka nie będzie miała bezpiecznej przyszłości na największym europejskim obszarze swego zamieszkiwania" - mówi dyrektor RSPB Graham Wynne uzasadniając decyzję.

Oglądanie ptaków w ich naturalnym środowisku ma w Wielkiej Brytanii wielu zwolenników i jest formą spędzania wolnego czasu.

Ustanowiony w 1993 r. Biebrzański Park Narodowy rozpościera się na powierzchni prawie 60 tys. ha i jest największym parkiem narodowym w Polsce. Ponad 25 tys. ha stanowią tereny podmokłe, bagna Biebrzy, z czego prawie 4 tys. ha to ścisły rezerwat obejmujący Czerwone Bagno i obszar leśny Grzędy.

Mniejsze skupiska wodniczki zaobserwowano na Ukrainie, Litwie i Węgrzech. Stosunkowo niewiele wiadomo o sezonowej migracji ptaka. Najprawdopodobniej spędza zimę na podmokłych terenach zachodniej Afryki na południe od Sahary.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii