Nowe źródło informacji o Wspólnej Polityce Rolnej


Nowe źródło informacji o Wspólnej Polityce Rolnej: artykuł nr 386

2005-03-04 13:00:42 Ochrona środowiska

Europejskie biuro WWF uruchomiło nową stronę internetową na temat Reformy Wspólnej Polityki Rolnej UE (CAP). Strona stanowi obszerne źródło informacji o tym, w jaki sposób mechanizmy CAP mogą być użyteczne we wspieraniu tworzenia sieci Natura 2000 oraz jakie są środowiskowe konsekwencje takiej polityki. Wśród jej negatywnych skutków Fundusz wymienia np. nadmierne zużycie zasobów wody pitnej czy zanieczyszczenia mórz.

Na stronach przeczytamy także, jakie wartości przyrodniecze mogą wnieść do Wspólnoty nowe państwa członkowskie, wśród których WWF wyróżnia m.in. karpacke lasy bukowe....

www.panda.org/europe/agriculture 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska