Więcej gruntów dla wodniczki


Więcej gruntów dla wodniczki: artykuł nr 3874

2006-12-04 16:42:53 Zoologia

Wykup kilkuset hektarów gruntów po to, by prowadzić tam działania chroniące wodniczkę, ptaka zagrożonego wyginięciem w skali światowej, zakłada rozpoczęty właśnie projekt LIFE–Wodniczka – informuje asystent projektu Michał Radziszewski z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP). Projekt będzie realizowany na łącznej powierzchni 42 tysięcy hektarów, w ośmiu miejscach w Polsce i w jednym w Niemczech.

Wartość całego projektu wynosi 5,4 mln euro. Trzy czwarte tej sumy stanowią środki UE z programu LIFE, 12 proc. - wkład Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) z Wielkiej Brytanii, a reszta to środki od sponsorów i wkład własny podmiotów realizujących projekt.

„Na zakup ziemi jest przeznaczona tylko niewielka część budżetu. To, jakie grunty zostaną zakupione, zależy od sytuacji i warunków siedliskowych na danym obszarze. Spodziewamy się, że będzie to kilkaset hektarów” – poinformował PAP Michał Radziszewski.

Jednym z głównych miejsc realizacji projektu wodniczkowego Polsce jest Biebrzański Park Narodowy. Tu żyje jedna piąta światowej populacji wodniczki. Właścicielami wykupywanych gruntów będą OTOP oraz Biebrzański Park Narodowy.

Za pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (ok. 700 tys. zł) park już wykupił w tym roku od prywatnych właścicieli 195 hektarów terenów, znajdujących się w południowym basenie Biebrzy. "W ramach programu LIFE-Wodniczka ma być dokupionych jeszcze 600 hektarów" – poinformował w poniedziałek PAP dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Adam Sieńko. Wykupy przewidziane są na 2007 rok.

Według Sieńki, wykupy to sprawa trudna przede wszystkim dlatego, że działki są bardzo rozdrobnione. Wiele terenów nie ma dokumentacji geodezyjnej, sporo działek to także nieuregulowane sprawy spadkowe, nie wiadomo kto jest ich właścicielem. Podkreśla też, że trzeba wykupywać zwarte tereny, inaczej zabiegi ochronne nie miałyby sensu.

Jak podkreśla Radziszewski, osobom prowadzącym projekt zależy na współpracy z mieszkańcami terenów, na których będzie on realizowany. Chcą przede wszystkim pomagać rolnikom w zachowaniu tradycyjnych metod gospodarowania. Tradycyjne rolnictwo, np. koszenie bagiennych łąk, sprzyja bowiem gatunkom takim jak wodniczka. W ramach przywracania lub zachowania odpowiednich dla wodniczki warunków siedliskowych przewiduje się też wypasy, usuwanie dużych zakrzaczeń i utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód.

Projekt ma być finansowany do 2010 roku. Obok OTOP, RSPB i Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków realizują go także Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, Biebrzański Park Narodowy, Woliński Park Narodowy oraz Förderverein "Naturschutz im Peenetal e.V." z Niemiec.

Wodniczka jest niewielkim ptakiem z rzędu wróblowatych. Była niegdyś powszechnie spotykana na wszystkich terenach bagiennych w Europie. Teraz szacuje się, że światowa populacja tego ptaka to zaledwie 20 tysięcy par, które można spotkać głównie w Polsce, na Białorusi, w Niemczech, na Litwie i Ukrainie. Wodniczka ma duże wymagania siedliskowe. Żyje na żyznych torfowiskach o określonej wilgotności.

Biebrzański Park Narodowy powstał w 1993 roku. Zajmuje powierzchnię ponad 59 tys. hektarów. Chroni największe w Europie obszary bagienne. Symbolem parku jest batalion, który podobnie jak wodniczka lubi tereny otwarte. 43 proc. powierzchni parku to grunty prywatne.

PAP - Nauka w Polsce, Izabela Próchnicka

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii