W lasach urodzaj nasion


W lasach urodzaj nasion: artykuł nr 3887

2006-12-06 07:59:55 Leśnictwo

Na ukończeniu jest zbiór nasion i szyszek podstawowych gatunków drzew leśnych na terenie nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Trwa jeszcze magazynowanie ich w Leśnym Ośrodku Nasiennym Nadleśnictwa Dukla w Równem, gdzie zwieziono już ponad 20 ton bukwi. Przechodzą one wstępną ocenę w miejscowej Stacji Oceny Nasion, następnie są przesuszanie do wilgotności poniżej 8% i zamykane w chłodniach, gdzie w temperaturze minus 10 st. Celsjusza mogą przelegiwać nawet do 5 lat.

- Korzystamy z urodzaju buka, którego nasion zebraliśmy w tym roku wyjątkowo dużo – Twierdzi Włodzimierz Rysz, kierownik LON w Równem. – W chłodniach w tym roku będzie prawie 30 ton i zdaje się, że będą one wykorzystane w pełni, gdyż wiele nadleśnictw wciąż jeszcze dowozi zebrane przez siebie nasiona.

- Planowaliśmy zebrać ponad 38 ton szyszek, głównie jodły, sosny i modrzewia oraz niewielkie ilości świerka. – Mówi Marek Marecki, naczelnik Wydziału Zagospodarowania Lasu RDLP w Krośnie. – Urodzaj sprawił, że już końcem listopada zbiór wyniósł ponad 45,7 ton szyszek. Z podstawowych gatunków lasotwórczych zebrano też 71 ton nasion – również więcej niż planowano. Nie przerywamy zbioru, gdyż nasiona te będą stanowić zapas w przypadku nieurodzaju w przyszłym roku.

Największe ilości nasion buka zebrano w nadleśnictwach Narol i Lubaczów, które muszą przygotować duże ilości sadzonek do odnowień drzewostanów, na których wystąpiła gradacja chrabąszcza majowego. W tym roku dobrze obrodził też dąb, dlatego nadleśnictwa Sieniawa, Leżajsk i Radymno zebrały większe ilości żołędzi na zapas oraz do produkcji sadzonek w szkółce kontenerowej w Oleszycach. Prócz tego zebrano też nasiona lipy, jaworu, czereśni ptasiej, olszy i brzozy.
Z drzew iglastych zbiera się szyszki. Dla leśników najważniejszy jest w tym wypadku zbiór szyszek jodłowych. Musi on być dokonany z drzew stojących jeszcze we wrześniu, albowiem wczesną jesienią szyszki te rozpadają się uwalniając nasiona. Tradycyjnie dużo szyszek zbierają „jodłowe” nadleśnictwa: Narol (10 ton), Bircza (3 t.) i Krasiczyn (3 t.) Ze zgromadzonych dotąd szyszek jodłowych nasiona wyłuszczone zostaną bezpośrednio w nadleśnictwach. Dokonuje się to przez szuflowanie szyszek a po ich rozpadzie odłączeniu nasion od łusek przy pomocy wialni. Wiosną wyłuszczone w ten sposób nasiona jodły zostaną wysiane w szkółkach a jedynie 200 kilogramów trafi do wieloletniego przechowania.

W tym roku z wytypowanych wyłączonych drzewostanów nasiennych jodłowych zebrano kolejną specjalną partię szyszek przeznaczoną do realizacji tzw. programu testowania potomstw. Zebrany materiał zgodnie z założeniami wieloletniego programu przekazano do Leśnego Banku Genów w Kostrzycy (woj. dolnośląskie), gdzie zostanie on przygotowany do wysiewu i po wyhodowaniu sadzonek posłuży do założenia tzw. „upraw testujących” tj. reprezentujących potomstwa najlepszych drzew z wyłączonych drzewostanów nasiennych jodły. Uprawy te pozwolą w przyszłości badać zachowanie i wzrost sadzonek pochodzących z różnych nadleśnictw. Jest to wieloletni program naukowy z przewidywaną realizacją do roku 2035 prowadzony przez Lasy Państwowe we współpracy z naukowcami Wydziału Leśnego AR w Krakowie i Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie.

Do zbioru na grudzień i styczeń pozostały jeszcze szyszki sosny, modrzewia i świerka.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

www.krosno.lasy.gov.pl 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa