Kraina Żubra - Ochrona Żubra w Puszczy Białowieskiej


Kraina Żubra - Ochrona Żubra w Puszczy Białowieskiej: artykuł nr 3947

2006-12-18 19:16:56 Zoologia

19 grudnia 2006 r. o godz. 12.00 w Zakładzie Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży odbędzie się oficjalne spotkanie instytucji rozpoczynających realizację projektu Kraina Żubra - Ochrona Żubra w Puszczy Białowieskiej. Projekt realizowany jest w ramach programu Unii Europejskiej – LIFE Przyroda. Celem spotkania jest podpisanie umów partnerskich pomiędzy uczestnikami projektu tj. Zakładem Badania Ssaków PAN (Koordynator Projektu) i partnerami – Białowieskim Parkiem Narodowym, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Fundacją Zielone Płuca Polski.

Celem projektu jest wypracowanie nowego podejścia do ochrony żubra w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego oraz podjęcie działań ochronnych zmierzających do poprawy warunków bytowania gatunku. Projekt ma również na celu promowanie obecności żubra w regionie i łagodzenie potencjalnych pomiędzy obecnością żubra a rolnictwem. Projekt jest wdrażany w ramach rozpoczętego w 2003 r. Programu Żubr.

Źródło: Wrota Podlasia/PAP/samorzad.pap.pl (Kraina Żubra)

 

Zobacz też:

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii