Odstrzał 40 żubrów


Odstrzał 40 żubrów: artykuł nr 3952

2006-12-19 23:43:53 Zoologia

O zgodę na odstrzał eliminacyjny w przyszłym roku 40 żubrów ze stada w Białowieskim Parku Narodowym BPN park będzie zabiegał u ministra środowiska – informuje dyrektor BPN Józef Popiel. Wniosek jest właśnie przygotowywany. Na taką ilość zgodziła się specjalna komisja składająca się m.in. z naukowców zajmujących się badaniem żubrów, która określa kryteria eliminacji.

Eliminowane ze stada będą przede wszystkim osobniki chore, agresywne i cielęta późno urodzone. Jeżeli minister środowiska wyda zgodę, odstrzały będą prowadzone do wiosny, zawsze odbywają się pod ścisłą kontrolą specjalistów.

W 2006 roku, za zgodą ministra ze stada wyeliminowano 30 żubrów. Liczba eliminowanych sztuk jest mniej więcej taka sama w każdym roku.

Popiel podkreśla, że wyeliminowanie 40 sztuk w żaden sposób nie zagraża populacji białowieskiego żubra. W ostatnim sezonie w parku urodziło się 70 cieląt. Dyrektor podkreśla też, że eliminacje są konieczne, by zachować stado w dobrej kondycji. Dodał, że coraz więcej żubrów zapada na choroby pasożytnicze.

Kilkanaście lub nawet 20 żubrów zostanie też w przyszłym roku „wyeksportowanych” za granicę. W tym roku 6 żubrów pojechało do Francji, 2 do Niemiec - powiedział Popiel.

Specjaliści z BPN oceniają, że jeżeli obecna tendencja rozwoju stada utrzyma się, to w 2010 roku w polskiej części Puszczy Białowieskiej będzie żyło blisko 500 żubrów, a jeśli zaniechano by eliminacji byłoby to nawet 660 sztuk. Mówiono o tym m.in. w listopadzie podczas spotkania na temat programu ochrony żubra. Teraz w polskiej części puszczy żyje ich około 400.

Od kilku lat naukowcy podkreślają, że Puszcza Białowieska staje się dla takiej ilości żubrów zbyt mała, stąd różne projekty, których celem ma być np. szukanie nowej przestrzeni dla żubrów: przemieszczanie ich do innych puszcz czy nawet do prywatnych hodowli.

Jednym z działań na rzecz żubra jest zainicjowany w 2003 roku program „Żubr”. W jego ramach będzie realizowany projekt „Kraina Żubra – ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej”.

Jak powiedziała Dorota Ławreszuk z Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży, zakład dostał na ten cel z UE 956 tys. euro dotacji z programu LIFE Przyroda. Wartość całego projektu to prawie 1,4 mln euro. We wtorek w Białowieży miała być podpisana stosowna umowa z partnerami w tej sprawie: Białowieskim Parkiem Narodowym, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Fundacją Zielone Płuca Polski, ale z przyczyn formalnych została przełożona na inny termin.

Projekt "Kraina żubra" ma być realizowany do 2010 roku. Zakłada różne działania. Jego głównym celem jest wypracowanie nowego podejścia do ochrony żubra, poprawa warunków bytowania tych zwierząt, monitoring stada.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

 

Zobacz też:

  • Będzie odstrzał 30. białowieskich żubrów - 30 żubrów ze stada w Białowieskim Parku Narodowym może być do wiosny odstrzelonych w ramach redukcji stada z osobników chorych i najsłabszych.
  • 50 małych żubrów przyszło na świat przez rok w Białowieskim Parku Narodowym - W Puszczy Białowieskiej - w ostatnim lesie pierwotnym na niżu europejskim - jest teraz sporo śniegu. Turyści mogą podziwiać piękne zimowe puszczańskie krajobrazy.
  • Kraina Żubra - Ochrona Żubra w Puszczy Białowieskiej - Celem projektu jest wypracowanie nowego podejścia do ochrony żubra w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego oraz podjęcie działań ochronnych zmierzających do poprawy warunków bytowania gatunku.
  • W powiecie wałeckim liczą żubry - Trwa liczenie żubrów w powiecie wałeckim (Zachodniopomorskie). Do tej pory doliczono się 24 żubrów: 21 osobników zamieszkuje tereny nadleśnictwa Mirosławiec ...
  • Polskie żubry jadą do rezerwatu we Francji - Transport z siedmioma żubrami z Białowieskiego Parku Narodowego wyjechał do Francji. Uzupełniony o pięć samców ze stada w Niepołomicach, trafi do rezerwatu ...
  • Ukraińcy oddali nam żubry - 12 żubrów przeszło przez San na Ukrainę. Tym razem jednak tamtejsi pogranicznicy natychmiast przepędzili je na polską stronę. Zdarzenie miało miejsce przed ...
  • Czeskie żubry w Bieszczadach - Dwa dwuletnie żubry - jałówka Pralinka i byczek Presto - podarowane przez Ogród Zoologiczny w Pradze przybyły w Bieszczady - informuje rzecznik prasowy ...
  • Żubry w pokazowych zagrodach - Liczące 70 sztuk stado żubrów w Pszczynie żyje obecnie w niedostępnym dla turystów rezerwacie. Niebawem to się zmieni, ponieważ trwa budowa dwóch pokazowych ...
  • Żubry chcą to przeleżeć... - Smardzewickie żubry zareagowały na mróz... bezruchem. Leżą jak wyrzeźbione, dzięki czemu oszczędzają energię - objaśnia "Dziennik Łódzki".
  • Ponad 3,2 mln euro na ochronę żubrów w Polsce - Ponad 3,2 mln euro zostanie przeznaczone z unijnego Funduszu LIFE na 6-letni program Żubr, który obejmie północno-wschodnią Polskę łącznie z Puszczą ...

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii