Wiślany Park Przyrodniczy


Wiślany Park Przyrodniczy: artykuł nr 3982

2006-12-27 16:00:10 Ciekawostki

Jak najmniej ingerencji człowieka, zachowanie istniejących zarośli i miejsc lęgowych ptaków, ścieżki dla rowerów i pieszych na prawym brzegu Wisły, a na lewym brzegu bulwar spacerowy - obiecuje pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. zagospodarowania brzegów Wisły dr Marek Piwowarski z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW.

Na nadwiślańskich terenach Warszawy ma powstać Wiślany Park Przyrodniczy.

Do kwietnia 2007 roku mają powstać projekty, które, po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej (RZGW), będą stanowić podstawę do ubiegania się przez miasto o dofinansowanie z unijnych środków.

Piwowarski zapowiada, że w pierwszej kolejności zadba o kwestię usuwania śmieci z brzegów i postara się o lepszą niż dotąd współpracę miasta z RZWG.

Koncepcja zagospodarowania brzegów Wisły deklarowana przez Piwowarskiego wydaje się zgodna z działaniami Fundacji Ja Wisła. Zdaniem Przemysława Paska, prezesa Fundacji, zachowanie przyrody i stworzenie warunków dla rekreacji na terenach nadwiślańskich jest możliwe.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce, Marta Stankiewicz

 

Zobacz też:

  • Nadwiślańskie łęgi wkrótce znikną - Obrońcy przyrody wyrażają wątpliwość, czy zasadne jest wycinanie drzew na terenie, mającym nieprzeciętny potencjał rekreacyjno–wypoczynkowy, na którym miał powstać Wiślany Park Przyrodniczy.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek