Parki i ogrody oczami młodzieży


Parki i ogrody oczami młodzieży: artykuł nr 4054

2007-01-12 21:16:23 Botanika

Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła zaprasza szkoły do udziału w projekcie "Parki i ogrody oczami młodzieży", którego celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów oraz zmotywowanie ich do aktywnego podjęcia działań na rzecz środowiska lokalnego. Zgłoszenia szkół przyjmowane są cały czas! Na wiosnę roku 2007 parki opisywać będą szkoły z województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego i małopolskiego. Zapraszamy! W dowolnym czasie udział w projekcie mogą też zgłaszać szkoły z terenu całej Polski - prosimy o kontakt pod adresem parki@zrodla.org

Projekt zakłada opracowanie przez grupy uczniowskie (klasy, koła ekologiczne) przewodnika po parku (miejskim, podworskim, przypałacowym itp.) we własnej miejscowości. Przewodnik składa się z opisu historii parku, jego walorów przyrodniczych, ścieżki wyznaczonej przez uczniów, fotografii. Szkoły otrzymają materiały (wytyczne, scenariusze zajęć) a nauczyciele wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu (szkolenia odbędą się w dwóch miastach w każdym z województw).

Uczniowie będą wspierani w działaniach przez specjalistów m.in. botanika. Opracowane przez uczniów przewodniki po lokalnym parku złożą się na publikacje książkową, którą otrzymają nauczyciele, szkoły oraz urzędy z miejscowości biorących udział w projekcie. Ponadto powstanie internetowa wersja przewodnika. Nauczyciele otrzymają certyfikat Szkolnego Koordynatora Programu "Parki i ogrody oczami młodzieży", a uczniowie podziękowania.

Źródło: parki.org


Strona projektu: www.parki.org

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z botaniki