37 tysięcy nietoperzy


37 tysięcy nietoperzy: artykuł nr 4062

2007-01-15 15:54:17 Zoologia

37 tys. nietoperzy naliczyli w miniony weekend chiropterolodzy z kilku krajów w podziemiach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnienia MRU w Lubuskiem. W ubiegłym roku naliczono tam ok. 32 tys. nietoperzy. Nietoperze liczyło 21 naukowców z Polski, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Holandii i Czech. Podzieleni na mniejsze grupki przeliczyli zwierzęta w ciągu ośmiu godzin. Zdaniem koordynującego akcję dr Tomasza Kokurewicza z wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, na większą niż przed rokiem liczbę nietoperzy główny wpływ mają dwie okoliczności.

„Po pierwsze fakt, że MRU jest stosunkowo nowym zimowiskiem stale zasiedlanym przez nietoperze. Obok tego ciepła zima powoduje, że nie ukrywają się w niedostępne dla obserwatora miejsca jak rury, przewody wentylacyjne czy szczeliny. Dzieje się tak, gdyż niekiedy żerują poza bunkrami łapiąc owady, które nadal są aktywne” – wyjaśnił Kokurewicz.

Nietoperze zimują na terenie 32-kilometrowego odcinka rezerwatu o nazwie „Nietoperek” znajdującego się w MRU. W tym roku, jak wynika z ostatnich obserwacji zimuje tam 11 gatunków nietoperzy z 25 żyjących w Polsce.

Liczenie i badania tych jedynych latających ssaków umożliwiają nie tylko poznanie ich zachowania i zwyczajów, ale i pomagają w planowaniu ich skutecznej ochrony. W MRU liczenie nietoperzy prowadzone jest od dziewięciu lat.

"Nietoperze są bardzo wrażliwe na niekorzystne zmiany środowiska. Z tego powodu konieczne jest regularne monitorowanie zmian ich liczebności oraz objęcie ochroną miejsc ważnych dla nietoperzy, tj. ich zimowisk, kolonii rozrodczych i miejsc żerowania" – dodał Kokurewicz.

Kraje członkowskie UE zobowiązały się do wprowadzenia na swoim terytorium ustaleń zawartych w Dyrektywie Ptasiej i Dyrektywie Siedliskowej, polegających na tworzeniu sieci obszarów chronionych pod nazwą "Natura 2000". Jednym z najcenniejszym z nich jest rezerwat "Nietoperek" w gminach Międzyrzecz i Lubrza.

MRU, zbudowany przez Niemców po I wojnie światowej, to jeden z największych systemów fortyfikacji w Europie. Jego powierzchnia wynosi 8 tys. km kw., a długość podziemnych korytarzy łączących kilkadziesiąt żelbetonowych bunkrów liczy ok. 32 km.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

 

Zobacz też:

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii