W Białowieży będą liczyć żubry


W Białowieży będą liczyć żubry: artykuł nr 4122

2007-01-29 16:25:57 Leśnictwo

Opady śniegu dają szansę na dokładne policzenie stada żubrów w polskiej części Puszczy Białowieskiej. Jeżeli nie nadejdzie ocieplenie, za kilka-kilkanaście dni odbędzie się doroczne liczenie tych zwierząt – mówi dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, Józef Popiel. Według jego szacunków, stado liczy obecnie ok. 430 sztuk zwierząt, czyli pobity został kolejny rekord liczebności tego stada.

Białowieskie żubry liczone są przede wszystkim w kilkunastu miejscach ich stałego, zimowego dokarmiania; pozostałe - po tropach na śniegu. Dotąd jednak, ponieważ nie było mrozu i śniegu, zwierzęta nie chciały gromadzić się w tych miejscach i nadal żerowały w puszczy.

Ponieważ spadł wreszcie śnieg w ciągu tygodnia-dwóch zwierzęta powinny zgromadzić się w miejscach dokarmiania. Wtedy, jednego dnia, we wszystkich tych miejscach zwierzęta zostaną policzone, natomiast pozostałe, pojedyncze sztuki pracownicy parku zlokalizują po tropach. Jak ocenił Popiel, ostatecznych wyników należy spodziewać się w połowie lutego.

Pracownicy parku szacują, że w 2006 roku w polskiej części Puszczy Białowieskiej urodziło się ok. 70 żubrząt, ubyło ok. 40 żubrów (to przypadki padnięć z przyczyn naturalnych oraz odstrzał selekcyjny). Ponieważ stado jest zbyt duże w stosunku do obszaru, na których bytuje, Białowieski Park Narodowy zwrócił się do ministra środowiska o zgodę na kolejny odstrzał selekcyjny - czterdziestu sztuk starych i chorych. Decyzji ministra jeszcze nie ma. Park szuka też możliwości przekazania lub sprzedaży zwierząt do innych hodowli w kraju i za granicą.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

 

Zobacz też:

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa