Konkurs o nagrodę im. Adama Loreta


Konkurs o nagrodę im. Adama Loreta: artykuł nr 4181

2007-02-15 12:10:10 Leśnictwo

Dyrektor generalny Lasów Państwowych ogłosił siódmą edycję konkursu o nagrodę im. Adama Loreta - pierwszego dyrektora naczelnego Lasów Państwowych. Jest ona przyznawana dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju i promocji Lasów Państwowych.

Prace konkursowe zgłaszać można w dwóch kategoriach:
* wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze lub innowacyjno-racjonalizatorskie, które znalazły zastosowanie w Lasach Państwowych oraz za całokształt działalności na rzecz Lasów Państwowych;
* prace na rzecz promocji i kształtowania korzystnego wizerunku Lasów Państwowych, oraz ich misji i roli w działaniach na rzecz polskiej przyrody, a także za działalność edukacyjną w zakresie leśnictwa, ochrony przyrody i środowiska.

Jak można przeczytać na stronie internetowej Lasów Państwowych, opracowania konkursowe zgłaszane do pierwszej kategorii powinny mieć charakter naukowy lub popularnonaukowy, zaś prace kwalifikowane do kategorii drugiej mogą mieć formę audycji radiowej, telewizyjnej, artykułu, reportażu prasowego, zdjęć fotograficznych, fotoreportaży, malarstwa, grafiki, rzeźby lub innych dziedzin twórczości artystycznej.

Zgłoszenia kandydatów do nagród oraz prace w pierwszej i drugiej kategorii należy nadsyłać do rzecznika prasowego dyrektora Lasów Państwowych w terminie do dnia 1 marca pod adresem:
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,
00-922 Warszawa,
ul. Wawelska 52/54
z dopiskiem "Nagroda im. Dyrektora Adama Loreta”.

Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą kierownicy jednostek organizacyjnych LP, stowarzyszenia środowiskowe oraz zawodowe działające w sektorze leśnym, dziekani Wydziałów Leśnych Akademii Rolniczej w Krakowie, Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, dyrektor Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku oraz laureaci poprzednich edycji konkursu.

Nagrody i wyróżnienia wręczone zostaną podczas centralnych obchodów Dni Lasu.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa