Greenpeace wzywa do wstrzymania upraw GMO w całej Europie


Greenpeace wzywa do wstrzymania upraw GMO w całej Europie: artykuł nr 420

2005-03-12 19:05:49 Biotechnologia

Trzymetrowy kukurydziany robot symbolizujący nieprzewidywalność manipulacji genetycznych zjawił się 10 marca rano przed budynkiem Rady Ministrów w Brukseli. Wokół niego stanęło 20 aktywistów Greenpeace'u trzymających transparenty z napisem „Zatrzymać inwazję GMO” we wszystkich językach UE....

Ministrowie Środowiska krajów UE dyskutują dziś nad żądaniem Austrii, by zakazać uprawy modyfikowanej genetycznie kukurydzy stworzonej przez firmę Monsanto, a oznaczanej symbolem MON810. Austria jest przeciwko dopuszczeniu do uprawy tej kukurydzy, ponieważ nie istnieje system monitoringu jej oddziaływania na środowisko, a także nie ma systemu prawnego, który dawałby wystarczającą ochronę rolnikom opowiadającym się za uprawami wolnymi od GMO.

„Wszystkie próby komercyjnej uprawy GMO na terenie Unii powinny być natychmiast wstrzymane. Europa musi chronić rolnictwo wolne od GMO, zamiast ułatwiać życie firmom typu Monsanto, które nie przejmują się podstawowymi standardami bezpieczeństwa w stosunku do przyrody i rolnictwa”– powiedział Eric Gall, ekspert Greenpeace'u do spraw GMO.

Greenpeace niedawno ujawnił, że Komisja Europejska przekazała państwom członkowskim fałszywą informację, stwierdzając że Monsanto spełniła wszystkie warunki wymagane do uzyskania pozwolenia na wprowadzenie kukurydzy MON810 do uprawy. W styczniu tego roku Węgry zakazały uprawy na swoim terenie, idąc śladem pięciu innych krajów Unii.

Na początku lutego tego roku Minister Środowiska Słowacji publicznie potwierdził chęć wprowadzenia zakazu uprawy MON810 u naszych południowych sąsiadów.

„Unia Europejska nie powinna wpuszczać na swój teren niebezpiecznych produktów, które mogą zagrozić naszemu rolnictwu i bezpieczeństwu żywności. Dopóki władze w Brukseli nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa konsumentom i przyrodzie, obowiązek wprowadzenia zakazu spoczywa na Ministerstwie Rolnictwa i Środowiska” – powiedział Maciej Muskat z biura Greenpeace'u w Polsce.

Kontakt:
Eric Gall, Greenpeace European Unit GMO policy advisor, tel +32 (0)496 161 582
Maciej Muskat, Koordynator Kampanii Greenpeace w Polsce, tel.kom.: 509 058 651

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii