Dni Otwarte na Uniwersytecie Jagiellońskim


Dni Otwarte na Uniwersytecie Jagiellońskim: artykuł nr 430

2005-03-15 18:46:58 Szkoła

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów na studia w UJ!

Kiedy: 18-03-2005 do 19-03-2005

Gdzie: Wszystkie jednostki naukowo-dydaktyczne UJ oraz CK Rotunda

Organizator: Samorząd Studentów UJ oraz Dział Nauczania

Poniżej zamieszczamy harmonogram.

Dni Otwarte Uniwersytetu Jagiellońskiego

Spotkanie z Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego 18 III (piątek) godz. 1015 - aula Collegium Novum

18. III. 2005 (piątek)

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNTCH

•     1000-1300, al. Mickiewicza 3, I piętro, sala 103: prezentacja kierunków

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

         1300-1430, ul. Bracka 12, sala audytoryjna

         Prezentację wydziału rozpocznie prodziekan wydziału
ds. dydaktycznych prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz

         Prezentacje Samorządu Studentów i organizacji studenckich

Samorząd studentów: sprawy studenckie, ogólna prezentacja wydziału i kierunku prawo

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa (koło naukowe): prezentacja organizacji, oferta dla

przyszłych studentów

ELSA - Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa

Samorząd studentów: prezentacja kierunku administracja

l/l/ programie również prezentacja multimedialna wydziału przygotowana przez Samorząd Studentów. W punktach przygotowanych na ul. Brackiej 12 oraz w Rotundzie (ul. Oleandry 1) będzie można nabyć materiały pomocne w przygotowaniu do egzaminu wstępnego na Wydział Prawa i Administracji oraz uzyskać wszelkie niezbędne informacje dla chcących studiować na tym wydziale. Będzie można również porozmawiać z przedstawicielami koła naukowego i ELSY oraz uzyskać od nich dotyczące ich materiały.

WYDZIAŁ HISTORYCZNY

•     1230-1400, ul. Gołębia 13, sala im. Tischnera: spotkanie inauguracyjne

Po spotkaniu inauguracyjnym z władzami wydziału odbędą się prezentacje poszczególnych kierunków:

         Historia - ul. Gołębia 13, sala im. Tischnera

         Archeologia - ul. Gołębia 11, Sala Gotycka

         Judaistyka - ul. Batorego 12 Duża Sala

         Muzykologia - ul. Westerplatte 10, sala nr 2

         Historia sztuki - ul. Grodzka 53

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY

•     1400-1530, ul. Ingardena 3, sala 213 (amfiteatralna)

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

         Instytut Polonistyki, godz. 1200-1400, ul. Gołębia 16, sala 22

         Instytuty: Filologii Angielskiej, Romańskiej, Orientalnej, Słowiańskiej, Klasycznej, Germanistyki
- godz. 1100-1300   , Al. Mickiewicza 9 (Collegium Paderevianum)

         Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej - godz. 1100-1300, Mickiewicza 11 (Małe
Paderevianum)

         Katedra Filologii Węgierskiej - godz. 1100-1300 ul. Piłsudskiego 13

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

•     18 i 19 III, 1000-1500, ul. Oleandry 1, stała prezentacja w CK Rotunda


 

19.III. 2005 (sobota)

WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ

         1200-1300, ul. Reymonta 4, sala 055: wykład inauguracyjny Prodziekana ds. Studiów Wydziału
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prof. dr hab. Bogusława Kamysa

         1200-1400, ul. Reymonta 4, hall Instytutu Fizyki UJ: prezentacja wszystkich specjalności
dostępnych na kierunkach: fizyka, astronomia, informatyka stosowana i inżynieria
materia
łowa.

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

         1300-1430, ul. Reymonta 4, sala 055

         Prezentacja wydziału:

Krótkie powitanie ze strony władz Wydziału

Kilka słów o organizacji studiów

Wykład dr Krzysztofa Ciesielskiego o nietypowych zastosowaniach matematyki (m.in. tzw.

Zasadnicze Twierdzenie Papieru Toaletowego)

Studenci o studiach: prezentacje Samorządu Studentów, oraz Kół Naukowych: Matematyków i

Informatyków.

•     900-1500, ul. Reymonta 4, hall Instytutu Fizyki UJ:
Dodatkowe stoisko z informacjami o Wydziale.

WYDZIAŁ CHEMII

         1100-1300, ul. Ingardena 3, sala 30 (na parterze)

         1100 - Rozpoczęcie: przemówienie Dziekana Wydziału Chemii; przemówienie
Przewodnicz
ącego Samorządu Studentów Wydziału Chemii (prezentacja multimedialna);
przemówienie przewodniczącego Naukowego Koła Chemików

         Pokaz doświadczeń

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI 18.III.2005

         1215-1400, ul. Ingardena 6, sala 101 Instytut Zoologii. Prezentacja kierunku biologia.

         spotkanie z Prodziekan ds. studenckich Wydziału Biologii i Nauk
o Ziemi dr hab. Małgorzatą Kruczek

         wykład dr Henryka Głąba pt. Jak daleko odeszliśmy od małp"

 

          prezentacja Koła Przyrodników Studentów UJ
19.III.2005

          11.00-13.00, ul. Ingardena 6, sala 101 Instytut Zoologii. Prezentacja kierunku geografia.

 

         wykład dr Krzysztofa Gwosdza pt: "Kiedy mało znaczące wydarzenia doprowadzają do
wielkich zmian: czyli geografia i dodatnie sprzężenia zwrotne"

         prezentacja Koła Naukowego Geografów

Przez oba te dni godzinach 1000-1500 zapraszamy do obejrzenia zbiorów Muzeum Zoologicznego, Instytut Zoologii ul. Ingardena 6,I piętro, wstęp wolny.

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII

•     18 i 19 III, 1000-1500, ul. Oleandry 1, stała prezentacja w CK Rotunda

Uwaga!

Mapa z zaznaczeniem obiektów w których odbywają się prezentacje dostępna jest w siedzibie Samorządu Studentów: Collegium Novum, ul. Gołębia 24 (podziemia). W pobliżu CK Rotunda, przy ul. 3 Maja znajdują się miejsca parkingowe dla autokarów

18 i 19 marzec, godz. 1000-1500 stałe prezentacje wszystkich wydziałów w CK Rotunda, ul. Oleandry 1

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół