Poszerzanie Shadow List NATURA 2000 w Polsce: zgłoś swoją propozycję!


Poszerzanie Shadow List NATURA 2000 w Polsce: zgłoś swoją propozycję!: artykuł nr 434

2005-03-17 22:29:41 Ochrona środowiska

Istnieje możliwość żądania poszerzenia Shadow List obszarów NATURA 2000 o parę kolejnych obszarów! Może to zgłosić Państwowa Rada Ochrony Przyrody w swojej ocenie Shadow List, a ponieważ dostanie to także Komisja Europejska - można uznać, że będzie to rodzaj "poszerzenia ShL".

Wszystkie osoby i organizacje, które mają jakieś propozycje, proszone są o ich pilne przesłanie - najlepiej DO KOŃCA BIERZĄCEGO TYGODNIA (czyli do 20 marca)

UWAGA: chodzi o merytoryczne, oparte na współczesnych danych, propozycje obszarów, które spełniają kryteria dla objęcia NATURĄ 2000 - z wskazaniem gatunków i siedlisk itp.)

Szczegóły na forum Bociana

Źródło: Koniczynka.org

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska