Czysty las


Czysty las: artykuł nr 4356

2007-03-24 19:27:15 Leśnictwo

Jak poprawić czystość polskich lasów? Jak promować przyrodę i właściwe zachowanie się w lesie? Jak prowadzić edukację ekologiczną młodzieży? Na te pytania odpowiedzą uczestnicy konkursu Czysty las zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu i Lasy Państwowe. Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać do 31 marca 2007 roku.

„To już trzecia edycja konkursu. Dzięki niemu nasze dzieci uświadamiają nam dorosłym, że musimy dbać o przyrodę, żeby teraz i w przyszłości korzystać z jej dobrodziejstw – mówi prof. Tomasz Borecki, prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu i rektor SGGW.

"Konkurs +Czysty las+ propaguje wśród najmłodszych umiłowanie do przyrody. Dzięki temu, że uczestniczy w nim tak dużo młodzieży, z optymizmem patrzę w przyszłość. Jestem przekonany, że piękne drzewa, śpiew ptaków, zapach i szum drzew, czyli to co kochamy w naszych lasach, zostanie zachowane dla następnych pokoleń" – dodaje Borecki".

Konkurs „Czysty Las” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych i średnich w całej Polsce. Jak informuje rzecznik SGGW Krzysztof Szwejk w ubiegłym roku w konkursie wzięło udział ponad 1500 uczestników. Konkurs składa się z dwóch kategorii: Sprzątanie Lasu oraz Leśna Edukacja. W każdej kategorii przewidziane są cztery nagrody o wartości: 10 000 zł, 5 000 zł, 3 000 zł i 2 000 zł.

Formularz zgłoszeniowy może być przesłany listownie, drogą elektroniczną lub faksem pod adresem: Towarzystwo Przyjaciół Lasu, ul. Czerwonych Maków 12/33, 01-493 Warszawa, tel./fax. 022 621 11 26, email: sekretariat@tpl.org.pl. Kopię zgłoszenia należy także przesłać do nadleśnictwa, na terenie którego szkoła planuje działania konkursowe. Pełna informacja o konkursie oraz wzór formularza zgłoszeniowego dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Lasu www.tpl.org.pl

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa