Komisja Europejska przedkłada program zrównoważonego leśnictwa w UE


Komisja Europejska przedkłada program zrównoważonego leśnictwa w UE: artykuł nr 436

2005-03-18 02:24:28 Leśnictwo

Komisja Europejska przedłożyła propozycję nowego programu zrównoważonego zarządzania lasami w Unii Europejskiej stanowiącego część realizowanej od 1998 roku strategii. Nowy program ma być odpowiedzią na nowe cele stawiane europejskim lasom. Wskazując na konieczność ochrony i zrównoważonego zarządzania lasów komisja zwraca uwagę na konieczność międzyresortowej współpracy i stworzenia spójnych zasad polityki leśnej.

Zrównoważone leśnictwo europejskie z jednej strony odgrywa coraz większe znaczenie w rozwoju terenów wiejskich, z drugiej pełni kluczową rolę w realizacji zobowiązania do powstrzymania spadku bioróżnorodności w Unii Europejskiej oraz złagodzenia zmian klimatu.

Źródło: www.lonicera.hg

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa