Polska zapłaci milionowe kary za blokowanie GMO?


Polska zapłaci milionowe kary za blokowanie GMO?: artykuł nr 4367

2007-03-26 22:44:37 Biotechnologia

Polsce grożą procesy przed unijnym trybunałem za nielegalne blokowanie dostępu na rynek transgenicznych nasion. Resort rolnictwa zbytni się tym nie przejmuje i nie zamierza ustępować mimo grożących nam milionowych kar finansowych. Poszło o zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę odporną na omacnice prosowianke niebezpiecznego szkodnika niszczącego uprawy.

Rocznego straty rolników z tego tytułu szacowane są na 230 milionów złotych. Firmom, które chciały wprowadzić transgeniczną kukurydzę na rynek, odmówiono rejestracji w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin. Decyzję podtrzymało ministerstwo rolnictwa.

Problem w tym, że ustawa na którą powołuje się rząd jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej. Sam zakaz też nie do końca zrozumiały dla wszystkich. Odmiana MON 810 jest dostępna w większości krajów Unii Europejskiej i wpisana do unijnego rejestru. Firmy, którym odmówiono rejestracji w Polsce skierowała sprawę do sądu administracyjnego i jak na razie wygrywają.

Jednak nic nie wskazuje na to, aby ministerstwo rolnictwa ustąpiło. Rząd chce, aby Polska była krajem wolnym od genetycznie zmodyfikowanych roślin. Nawet za cenę wysokich kar jakie może na nas nałożyć Europejski Trybunał Sprawiedliwości za nieprzestrzeganie unijnego prawodawstwa.

Źródło: PPR/TVP

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii