Nagrody i medale Za działalność na rzecz przyrody im. Wiktora Godlewskiego.


Nagrody i medale Za działalność na rzecz przyrody im. Wiktora Godlewskiego.: artykuł nr 4385

2007-03-30 16:06:35 Ekologia

Nadleśnictwo Drygały, Klub Przyrodników ze Świebodzina oraz pani Władysława Dybowska - to tegoroczni laureaci 15. edycji nagrody i medalu Za działalność na rzecz przyrody im. Wiktora Godlewskiego. Wyróżnienia przyznano w czwartek 29 marca w ośrodku kultury w Bogutach Piankach (mazowieckie), skąd pochodził patron nagrody. Głównym celem organizowanego od lat konkursu jest promowanie i uhonorowywanie działań na rzecz przyrody. Laureatów nagrody wybiera kapituła, w której skład wchodzą przyrodnicy, naukowcy i samorządowcy.

Władysławę Dybowską (nieobecną na uroczystości z powodu złego stanu zdrowia) uhonorowano za "ocalenie i upowszechnianie dorobku naukowego polskich zesłańców na Syberii". Klub Przyrodników ze Świebodzina (lubuskie) - został wyróżniony za wszechstronną działalność na rzecz ochrony przyrody, a Nadleśnictwo Drygały, podlegające Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, za retencję wodną i odtwarzanie podmokłych siedlisk na terenie lasów drygalskich.

Władysława Dybowska jest wnuczką prof. Benedykta Dybowskiego (1833-1930): wybitnego polskiego zoologa, ichtiologa, badacza przyrody Bajkału i Kamczatki. Po powstaniu styczniowym Dybowski został zesłany na Syberię, gdzie razem z Wiktorem Godlewskim prowadził badania naukowe.

Dybowska przechowała wiele pamiątek po dziadku i jego przyjaciołach - zesłańcach syberyjskich. Wiele z nich przekazała do archiwum PAN, a także wypożyczyła na potrzeby publikacji naukowych i filmowych o dokonaniach jej dziadka i innych zesłańców, w tym Godlewskiego.

Klub Przyrodników ze Świebodzina (woj. lubuskie) jest stowarzyszeniem działającym od 1983 roku. Na terenie całego kraju prowadzi aktywną działalność na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Liczy ok. 400 członków. Zrzesza m.in. przyrodników zawodowców i amatorów oraz osoby z różnych branż zaangażowane w ochronę przyrody.

Klub realizuje m.in. program ekorozwoju regionu Ujście Warty, program ochrony starych odmian drzew i chwastów polnych, ochrony bałtyckich torfowisk, ochrony mokradeł w Polsce Zachodniej. Klub prowadzi też m.in. działalność wydawniczą.

Nadleśnictwo Drygały działa m.in. na rzecz poprawy stosunków wodnych w lasach. Z roku na rok poziom wód gruntowych spada. By temu zapobiegać, nadleśnictwo wybudowało w ostatnich latach na rowach melioracyjnych 55 zastawek piętrzących wodę. Zbudowano też obiekty małej retencji - niewielkie śródleśne oczka wodne. Powstało około 200 obiektów tego typu.

Wiktor Godlewski (1831-1900) był przyrodnikiem, patriotą, skazany na 12 lat katorgi na Syberii za udział w powstaniu styczniowym. Wspólnie z Benedyktem Dybowskim prowadził pionierskie badania fauny wschodniej Syberii i Jeziora Bajkał, w latach 1864-1877. Pomimo statusu skazańców otrzymali za swoją działalność - na wniosek Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego - medale od władz carskich.

Po powrocie z zesłania Godlewski osiadł w rodzinnych stronach i prowadził badania nad tamtejszą przyrodą.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii