II Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych


II Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych: artykuł nr 4387

2007-03-31 02:45:36 Ciekawostki

W dniach 20-22.04.2007 na Politechnice w Warszawie odbędzie się już po raz drugi Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Będzie to największa impreza tego typu w Polsce. Liczymy na przyjazd ponad 300 studentów z niemal wszystkich uczelni z całej Polski.

Patronat Honorowy nad Konferencją objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. W Komitecie Programowym zasiadają znane i cenione postacie świata nauki. Organizatorami konferencji są Samorządy Studentów oraz Koła Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania no i oczywiście Politechniki Warszawskiej.
Celem konferencji jest integracja środowiska młodych naukowców oraz nawiązanie kontaktów ze studentami z różnych stron Polski. Głęboko wierzymy, że wymiana doświadczeń oraz wiedzy przyniesie nam wszystkim wiele korzyści i umożliwi realizację wspólnych projektów naukowych, co bez wątpienia korzystnie wpłynie na promowanie nauki na uczelniach wyższych w całej Polsce.
Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych ma za zadanie zgromadzić studentów i doktorantów zrzeszonych w kołach naukowych, działających na uczelniach wyższych na terenie całego kraju. Konferencja ta ma na celu zaprezentowanie przez młodych naukowców ciekawych projektów naukowych, zrealizowanych przez ich koła.

Podczas konferencji uczestnicy zaprezentują wyniki przeprowadzonych badań w formie krótkich prezentacji ustnych, które podzielone zostały na trzy sekcje tematyczne:

• nauki ścisłe i techniczne,
• nauki humanistyczne, społeczno i ekonomiczne,
• nauki medyczne i biologiczne

Bardzo gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych wysłuchaniem ciekawych prezentacji do uczestnictwa w wykładach plenarnych jak również w innych otwartych częściach programu. Każda osoba za darmo będzie mogła posłuchać i uczestniczyć w dyskusji podczas sekcji tematycznych, a także sesji posterowej.

Szczegółowy program konferencji oraz więcej informacji o samej konferencji znajdziecie na oficjalnej stronie konferencji:
www.kskn.pl

Do zobaczenia podczas Konferencji.
Organizatorzy

Patronat medialny: portal BIOLOG.PL

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek