Bioetyczne aspekty wykorzystania komórek macierzystych


Bioetyczne aspekty wykorzystania komórek macierzystych: artykuł nr 4407

2007-04-04 00:33:34 Biotechnologia

Od kilku lat toczy się debata dotycząca bioetycznych aspektów wykorzystywania komórek macierzystych w terapii medycznej. Największe kontrowersje budzą sposoby pozyskiwania niezróżnicowanych komórek, które w hodowli in vitro oraz po wszczepieniu do organizmu mogą 'dopasować się' do różnych typów tkanek. Jak odnoszą się do tych kwestii polscy naukowcy i etycy?

KREW PĘPOWINOWA - METODA PRZYSZŁOŚCI

Źródłem komórek macierzystych jest między innymi krew pępowinowa, pozostająca po porodzie w naczyniach łożyska i łożyskowej części pępowiny. Komórki macierzyste w niewielkiej liczbie znajdują się także w już wykształconych tkankach np. mięśniowej, nerwowej oraz w szpiku kostnym.

Na obecnym etapie rozwoju medycyny, uzyskiwanie i zastosowanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej czy dorosłego organizmu jest dość trudne. Co więcej, wydaje się, że pobrane od dorosłych osobników komórki wykazują tendencję do zbyt szybkiego starzenia.

KONTROWERSJE WOKÓŁ ZARODKÓW

Wielu naukowców uznaje, że najlepszym źródłem komórek macierzystych mogą być komórki pochodzące z węzłów zarodkowych wczesnego zarodka ludzkiego.

Materiałem biotechnologicznym szczególnie predysponowanym do badań i dalszego wykorzystania mogą być nadliczbowe zarodki powstałe przy zapłodnieniu pozaustrojowym oraz na drodze klonowania. Komórki macierzyste uzyskane przez klonowanie wydają się szczególnie cenne, ponieważ ich zastosowanie pozwoliłoby uniknąć ryzyka odrzucenia przeszczepu.


I właśnie ten sposób pozyskiwania komórek macierzystych z komórek zarodkowych, budzi najwięcej zastrzeżeń etycznych.

OPINIE NAUKOWCÓW

Ks. prof. PAT dr hab. Tadeusz Biesaga SDB z Katedry Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zauważa, że pozyskiwanie komórek macierzystych metodą klonowania zarodków ludzkich i ich eutanazji poprzez ekstrakcję tych komórek jest naruszeniem podstawowych praw jednostki ludzkiej. W efekcie zaciera się różnica między komórkami somatycznymi a zarodkowymi, które stanowią początek życia.

Podobnie uważa profesor Maria Dąmbska z Zakład Neuropatologii Rozwojowej Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, która zwraca też uwagę na kontrowersyjne próby pozyskiwania materiału z płodów poronionych. Dodaje jednocześnie, że spory związane z kwestią klonowania zarodków w celu uzyskania komórek macierzystych kierują zainteresowania naukowców ku próbom pozyskania ich z dojrzałych tkanek. I w tym właśnie obszarze badań należy spodziewać się największych postępów badawczych.

PRESJA SUKCESU

Niezależnie od rozważań bioetycznych prowadzona jest działalność medyczno-usługowa niektórych firm biotechnologicznych.

Według ks. profesora Biesaga właśnie presja sukcesów naukowych i handlowych oraz mentalność niektórych specjalistów od inżynierii komórkowej może doprowadzić do podważenia statusu embrionu ludzkiego. Z tego względu konieczna jest interdyscyplinarna dyskusja specjalistów wielu dziedzin, która pozwoli wypracować wspólne stanowisko na temat możliwości humanistycznego wykorzystania osiągnięć współczesnej biotechnologii medycznej.

PAP - Nauka w Polsce, Maria-Magdalena Weker

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii