Śląskie Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki


Śląskie Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki: artykuł nr 4408

2007-04-04 07:47:22 Biotechnologia

25 mln euro na śląską naukę z unijnych środków wykorzysta powołane 3 kwietnia w Gliwicach Konsorcjum Biofarma - Śląskie Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki. Założycielami Konsorcjum są czołowe śląskie ośrodki naukowe: Politechnika Śląska w Gliwicach, która jest liderem Konsorcjum, a także Uniwersytet Śląski i Śląska Akademia Medyczna w Katowicach oraz Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Konsorcjum jest otwarte na kolejnych członków.

„Współdziałanie jest ważne, aby Śląsk był postrzegany jako duże, silne terytorium badawcze. Chcemy zmienić obraz regionu, żeby nie był postrzegany tylko poprzez węgiel i stal, bo to drugie co do wielkości, silne środowisko naukowo-badawcze po Warszawie co do potencjału naukowego i ilości studentów” – powiedział podczas uroczystości podpisania umowy w Gliwicach rektor Politechniki Śląskiej prof. Wojciech Zieliński.

Celem Konsorcjum jest stworzenie sieci zintegrowanych i ściśle współpracujących ze sobą specjalistycznych laboratoriów badawczych, wyposażonych w odpowiednią, najczęściej unikalną aparaturę badawczą.

Projekt jest jednym z 11 dużych projektów z zakresu infrastruktury badawczej w Polsce, przewidzianych do realizacji w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” w latach 2007-2013, będącego z kolei częścią unijnego 7. Programu Ramowego. Śląskie ośrodki naukowe mogą liczyć z finansowanie z tej puli projektów realizowanych od stycznia tego roku.

Jak podkreślił rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek, konsorcjum to szansa na prawdziwy postęp technologiczny w śląskich uczelniach. „Przechodzimy na zupełnie nową jakość badań naukowych - z poziomu krajowego na poziom światowy. Co ważne, również nasi studenci będą dzięki temu umieli pracować na aparaturze światowej klasy. To będzie decydowało o ich późniejszej swobodzie na rynku pracy” – zaznaczył.

Dyrektor gliwickiego Instytutu Onkologii prof. Bogusław Maciejewski liczy na to, że w ramach konsorcjum w jego placówce uda się zbudować bank tkanek. „Utworzenie takiego banku z najwyższej światowej półki – a taki chcemy stworzyć, to możliwość pozyskiwania ogromnych pieniędzy, które mogą być później inwestowane w kolejne projekty badawcze” – powiedział.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii