Festiwal Nauki w Krakowie


Festiwal Nauki w Krakowie: artykuł nr 4502

2007-04-27 22:29:02 Ciekawostki

Zapraszamy na Festiwal Nauki w Krakowie, imprezę popularnonaukową organizowaną przez wszystkie krakowskie państwowe szkoły wyższe przy współudziale Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, British Council, Instytutu Francuskiego, Konsulatu USA, RFN, Austrii, Rosji, Słowacji, Francji i BEST-Kraków, który odbędzie się w dniach 13 - 19 maja 2007 r. w Rynku Głównym oraz w obiektach akademickich Krakowa.

Celem tej imprezy jest prezentacja, w atrakcyjnej formie, wybranych fragmentów działalności naukowej i dydaktycznej wyższych uczelni krakowskich oraz przedstawienie oferty kulturalnej studentów, a przede wszystkim bezpośrednie spotkania, rozmowy i dyskusje mieszkańców Krakowa z pracownikami naukowymi i studentami.

Patronat medialny: Portal BIOLOG.PL

Szczegółowe informacje na stronie organizatorów: www.festiwalnauki.krakow.pl

Lokalizacja namiotów i stanowisk w trakcie "FESTYNU NAUKI"
czwartek, piątek, sobota - 17, 18, 19 maja 2007 r.
Rynek Główny
od godz.10 do godz.17


AE - Akademia Ekonomiczna
AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza
AP - Akademia Pedagogiczna
AR - Akademia Rolnicza
ASP - Akademia Sztuk Pięknych
AWF - Akademia Wychowania Fizycznego
IFJ - Instytut Fizyki Jądrowej PAN
IKP - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
PAT - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
PK - Politechnika Krakowska
UJ - Uniwersytet Jagielloński
IF - Instytut Francuski
BPH 1 - Balon reklamowy BPH
BPH 2 - Domek reklamowy BPH
F - Flagi reklamowe

PROGRAM FESTIWALU NAUKI W KRAKOWIE

13 maja 2007, niedziela
Inauguracja Festiwalu Nauki w Krakowie: Scena im. St. Wyspiańskiego PWST spektakl William'a Shakespeare'a "Sen nocy letniej" w wykonaniu studentów PWST (Wstęp za zaproszeniami) 18:00 PWST, ul. Straszewskiego 22 PWST
Wystawa "Odnawialne źródła energii", organizatorzy: Instytut Francuski, Elektrociepłownia "Kraków" S.A., EDF Polska, Muzeum Inżynierii Miejskiej, (wystawa czynna od 30 kwietnia - 30 maja) 13-19 maja Instytut Francuski, ul Stolarska 15 IF Kraków
14 maja 2007, poniedziałek
"Wyzwania energetyczne XXI wieku", prowadzenie: Prof. dr hab. inż. Z. Kolenda (AGH) i Prof. dr hab. inż. A. Kreft (AGH). Udział wezmą: Prof. dr hab. A. Guła (AGH), Dr hab. inż. Z. Hanzelka (AGH),
Prof. dr hab. inż. Z. Łucki (AGH), Dr W. Lichaczew (IBE, RAN), Prof. dr hab. inż. J. Magiera (PK), Prof. dr hab. inż. K. Różański (AGH), Prof. dr hab. inż. S. Taczanowski (AGH) i Prof. dr hab. inż. J. Taler (PK).
14:00-17:00 AGH, A0, Aula (I piętro), al. Mickiewicza 30 AGH, PK,IBE RAN Rosja
Spektakl Teatru im. W. Siemaszkowej z Rzeszowa "Sytuacje rodzinne" w reż. A. Sadowskiego
w wykonaniu absolwentów krakowskiej PWST (Wstęp za zaproszeniami)
19:00 PWST, Scena 210 przy ul. Straszewskiego 22 PWST
"Duchowa Energia - Tajemnice Kościoła Św. Anny" (w trakcie panelu koncert muzyki barokowej
w wykonaniu zespołu Camerata Cracovia)
20:15 Kolegiata Św. Anny, ul. Św. Anny 11 PAT
15 maja 2007, wtorek
"Wodór paliwem przyszłości", prowadzenie: Prof. dr hab. inż. J. Molenda (prezes Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych; AGH). Udział wezmą: Dr B. Dąbrowski (Northern Illinois University, USA), Prof. dr hab. R. Dziembaj (UJ), Prof. dr hab. H. Figiel (AGH), Dr hab. inż. B. Małecka (AGH), Doc.dr hab. P. Nowak (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN),
Dr hab. inż. M. Radecka - (AGH) i Dr hab. P. Tomczyk (AGH).
10:00-12:00 AGH - A0, Aula (I piętro), al. Mickiewicza 30 AGH, IKiFP PAN, NIU USA
"Edukacja w Stanach Zjednoczonych" - M. Brzostek, Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie, A. Augustuyniak - doradca edukacyjny Polsko-Amerykańska Komisja Fubrighta w Warszawie 12:00 AGH, al. Mickiewicza 30, paw. B-2, sala Rady Wydziału USA
Wykład dr Jochen Böhler (DHI, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie), we współpracy z SIW ZNAK "Wstęp do wojny na wyniszczenie. Wehrmacht w Polsce 1939"
Prowadzenie: Maciej Gablankowski, ZNAK.
18:00 Goethe-Institut, Rynek Główny 20 GI Kraków
16 maja 2007, środa
Dzień Otwarty Obserwatorium Astronomicznego UJ - Fort Skała 10:00-15:00 Fort Skała (dojazd własny) WFAiI UJ
"Wykorzystanie energii dla polepszenia życia roślin, zwierząt, ludzi?": Prof. dr hab. K. Żyła (Kat. Biochemii Żywności, WTŻ), Dr hab. D. Wrońska-Fortuna (Kat. Fizjologii, Wydz. HiBZ), Dr P. Kaszycki (Zakład Biochemii, Wydz. Ogrodniczy), Dr inż. M. Socha (Kat. Ichtiobiologii i Rybactwa), Dr inż. S. Kornaś (Katedra Zoologii i Ekologii), Dr hab. O. Szeleszczuk, K. Winkiewicz
Organizatorzy: Międzywydziałowe Studium Biotechnologii i Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
10:00-14:00 Budynek Jubileuszowy sala 125, Al. Mickiewicza 24/28 AR
"Właściwości probiotyczne kefiru" - Dr hab. inż. Monika Wszołek 10:00 ul. Balicka 122, sala wykł. nr 1 AR
"Aspekty toksykologiczne żywności modyfikowanej genetycznie"- Dr hab. E. Sikora 11:00 ul. Balicka 122, sala wykł. nr 1 AR
"Wykorzystanie aparatury analitycznej MCMiAŻ do oceny jakości żywności" - Dr M. Surma-Zadora 12:00 ul. Balicka 122, sala wykł. nr 1 AR
Zwiedzanie Muzeum Geologicznego UJ 11:00-19:00 Instytut Nauk Geologicznych UJ, ul. Oleandry 2a WBiNZ ,ING UJ
"Energetyka odnawialna: dziś i jutro", prowadzenie: Dr B. Soliński (AGH). Udział wezmą m.in.:
Prof. dr hab. inż. R. Ciach (FRNM), Mgr inż. Krzysztof Damczyk (firma Metalerg), Doc. dr A. Drelinkiewicz (IKiFP PAN),
Dr inż. Z. Grabowski (PK), Prof. dr hab. inż. S. Gumuła (AGH), Mgr inż. J. Jesionek (AGH), Inż. P. Klimek (INiG), Mgr inż. A. Szurlej (AGH), Dr inż. B. Tora (AGH), Dr inż. G. Wcisło (AR).
11:00-13:00 AGH, A0, Aula (I piętro), al. Mickiewicza 30 AGH, PK, INiG PAN, AR, Metalerg
"Energetyczne wykorzystanie biomasy" - pokaz działania kotła na biomasę oraz stanowiska do produkcji biodiesla. Po pokazie zwiedzanie plantacji roślin energetycznych i spotkanie z producentem pieca (firmy Metalerg) oraz z plantatorem roślin energetycznych. 14:00-17:00 Hala Technologiczna WO AGH ul. Reymonta 23 (pokaz); budynek WPiE AGH, ul. Kawiory 40 (plantacja obok bud. i spotkanie w s. 06) WPiE AGH, AR, Metalerg
"Energia jądrowa - fakty i mity" - Prof. dr hab. Kazimierz Bodek - wykład dla licealistów i gimnazjalistów 16:00 IF UJ, ul. Reymonta 4, s. 055
Uczestnictwo grup zorganizowanych ? po zgłoszeniu: tel.(0-12-663-55-63 lub 663-56-77) lub e-mail: foton@if.uj.edu.pl
WFAiIS UJ
"O radioterapii hadronowej, czyli jak zdobycze fizyki pomagają w leczeniu nowotworów", prowadzenie:
Prof. Jan Skołyszewski (Centrum Onkologii, Oddział Kraków). Udział wezmą: Doc. Paweł Olko (IFJ PAN) Doc. Bożena Romanowska-Dixon (Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Collegium Medicum) Prof. Michał Waligórski (Centrum Onkologii, Oddział Kraków)
17:00-19:00 AGH, A-0, Aula (I piętro)., al. Mickiewicza 30 IFJ PAN, IO, CM UJ
"Mała epoka lodowa: historia klimatu zapisana przez lodowce górskie"- Mgr inż. Jurek Zasadni
17:00 ING UJ, ul. Oleandry 2a, sala 102 (I piętro) WBiNoZ, ING UJ
Wystawa prac Tadeusza Kantora (wystawa czynna do 20 czerwca 2007r.) 16-19 maja Galeria Zejście ul. Mazowiecka 43,
Instytut Sztuki AP
AP
17 maja 2007, czwartek
"FESTYN NAUKI" - Prezentacje w namiotach (AE, AGH, AP, AR, ASP, AWF, CM, PK, PAT, UJ, IFJ PAN, IKiFP PAN, Instytut Francuski w Krakowie) 10:00-17:00 FESTYN NAUKI W RYNKU GŁÓWNYM
Finał konkursu "Best Engineering Competition" - Stowarzyszenie Studentów BEST 9:00-15:00 AGH, B-2, s. 100 al. Mickiewicza 30 BEST
Pokazy sprzętu medycznego, technik leczniczych, ratownictwa medycznego, badań diagnostycznych CM 10:00-17:00 Collegium Nowodworskiego, ul. Św. Anny 12 CM UJ
Występy na estradzie: Orkiestra Reprezentacyjna AGH, występ studentów Instytutu Pedagogiki UJ, Zespół Pieśni i Tańca AGH "Krakus", Chór PK "Cantata" 11:00-17:00 Estrada Rynek Główny
Zwiedzanie Muzeum Paleobotanicznego UJ, zbiórka przed Muzeum o godz. 11.00
11:00 ul. Kopernika 31 WBiNoZ, IB UJ
Uroczyste otwarcie FESTYNU NAUKI w Krakowie 12:00 Rynek Główny
"Mikrokontrolery są wszędzie" - III Prezentacja zastosowań układów HC 908 Freescale Semiconductor, prowadzący Dr inż. B. Wiśniewski 12:00-16:00 AGH, A-0, Aula i krużganki (I piętro),
al. Mickiewicza 30
EAIiE AGH
Zwiedzanie specjalistycznych pracowni analitycznych Instytutu Nauk Geologicznych
13:00 ING UJ, ul. Oleandry 2a, sala 102 (III piętro) WBiNoZ, IB UJ
"O lazurycie, kamieniu bogini Isztar" - Dr Ewa Koszowska 14:30 ING UJ, ul. Oleandry 2a, sala 102 (I piętro) WbiNoZ, ING UJ
"Czy Istnieje Boża Energia?" PAT 17:00 ul. Kanonicza 25 (Sala Modrzewiowa) PAT
"Wysokotemperaturowy reaktor jądrowy w Polsce"- Dr hab. inż. Jerzy Cetnar AGH 17:15 Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, sala 055
WFAiI UJ
"Wieczór z gwiazdami" - obserwacja nieba - Obserwatorium Astronomiczne UJ, Fort Skała 19:00-22:00 Fort Skała, ul. Orła 171 (dojazd własny) WFAiIS UJ, OA
18 maja 2007, piątek
"FESTYN NAUKI" - Prezentacje w namiotach (AE, AGH, AP, AR, ASP, AWF, BEST, CM, PK, PAT, UJ, IFJ PAN, IKiFP PAN, Instytut Francuski w Krakowie) 10:00-17:00 FESTYN NAUKI W RYNKU GŁÓWNYM
"Węgiel pierwiastek o stu obliczach" - Prof. A. Bielański 08:30 AGH, B-2, s. 100 al. Mickiewicza 30 IKiFP PAN
Pokazy sprzętu medycznego, technik leczniczych, ratownictwa medycznego, badań diagnostycznych CM 10:00-17:00 Collegium Nowodworskiego, ul. Św. Anny 12 CM UJ
"Kamień romańskich kościołów z okolicy Rynku Głównego" - wycieczki wokół Rynku prowadzone przez
Prof. dr hab. inż. J. Bromowicza
spotkania
10:00 i 12:00
Rynek Główny, namiot WGGiOŚ AGH AGH
Występy na estradzie: Studencki Zespół Góralski AR "Skalni", występ dzieci SOSW nr 6 w Krakowie, Orkiestra Reprezentacyjna AGH, Sekcja AZS PK "Karate Kyokunshin", Zespół Pieśni i Tańca AGH "Krakus", Lwowska Orkiestra Miejska "Leopolis", wręczenie nagród konkursu "BEST Enginieering Competition" 10:00-20:00 Estrada Rynek Główny
Zwiedzanie Muzeum Zoologicznego UJ, zbiórka przez Muzeum o godz. 11.00
11:00-16:00 ul. Ingardena 6 (I piętro Instytutu Zoologii) WBiNoZ, IŻ UJ
Zwiedzanie Muzeum Paleobotanicznego UJ
11:00 - ul. Kopernika 31 WBiNoZ, IB UJ
Obserwacje meteorologiczne dla początkujących - Collegium Śniadeckiego, Ogród Botaniczny UJ 12:00 ? I grupa
12:30 ? II grupa
Ogród Botaniczny UJ - ul. Kopernika 27 WBiNoZ, IGiGP UJ
"Luminescencja - prezentacja zjawisk" - Dr K. Konieczny AP 14:30 ul. Podchorążych 2, IF AP, s. 513 IF AP
"Zagadka UFO" - Dr W. Ogłaza AP 16:00 ul. Podchorążych 2, IF AP, s. 513 IF AP
"Wieczór z gwiazdami" - obserwacja nieba - Obserwatorium Astronomiczne UJ, Fort Skała 19:00-22:00 Fort Skała, ul. Orła 171 (dojazd własny) WFAiIS UJ, OA
Noc Muzeów: "Nowe okazy skał i minerałów w Muzeum Geologicznym " AGH,
prowadzenie Mgr R. Molenda
19:00-01:00 AGH, A-0, (I piętro), al. Mickiewicza 30 AGH
"O smokach, ciepłych wodach, czyli rzecz o powstaniu Smoczej Jamy pod Wawelem" - Dr M. Gradziński 19:00 ul. Oleandry 2a, sala 102 (I piętro) WBiNZ, ING UJ
19 maja 2007, sobota
"FESTYN NAUKI" - Prezentacje w namiotach (AE, AGH, AP, AR, ASP, AWF, CM, PK, PAT, UJ, IFJ PAN, IKiFP PAN, Instytut Francuski w Krakowie) 10:00-17:00 FESTYN NAUKI W RYNKU GŁÓWNYM
Pokazy sprzętu medycznego, technik leczniczych, ratownictwa medycznego, badań diagnostycznych. 10:00-17:00 Collegium Nowodworskiego, ul. Św. Anny 12 CM UJ
Występy na estradzie: Występ studentów IP UJ, Zespół Tańca Ludowego "Krakowiak" AWF, Zespół Pieśni i Tańca UJ "Słowianki", Teatr Autorski Haliny Sali z IPPiS AP, Sekcja Tańca Towarzyskiego AZS PK "Bawinek", Zespół Sygnalistów Myśliwskich Hagard" WL AR, Zespół Studium WF UJ, Pokaz mody ASP 10:30-17:00 Estrada Rynek Główny
"Dziecięcy świat wyobraźni: Kraków moje miasto" - wystawa pokonkursowa 13:00 ul. Ingardena 4, Wydział Pedagogiczny Akademii Pedagogicznej (II piętro) IPSiP AP
Noc Muzeów: "Nowe okazy skał i minerałów w Muzeum Geologicznym " AGH,
prowadzenie Mgr R. Molenda
19:00-01:00 AGH, A-0, I p., al. Mickiewicza 30 AGH
Zakończenie Festiwalu Nauki w Krakowie
Pokaz Mody ASP
Koncert Finałowy
Edward Grieg Suita z czasów Holberga
Mieczysław Karłowicz Serenada na orkiestrę smyczkową op. 2
Wojciech Kilar Orawa
Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie
Maciej Tworek ? dyrygent
(Wstęp za zaproszeniami)
19:00 Collegium Nowodworskiego, ul. Św. Anny 12 AM, CM UJ, ASP

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek