Informacja o sytuacji pożarowej w lasach


Informacja o sytuacji pożarowej w lasach: artykuł nr 4503

2007-04-29 23:51:04 Leśnictwo

Na terenie prawie całego kraju utrzymuje się najwyższy stopień zagrożenie pożarowe lasu. Wilgotność ściółki w lasach przekroczyła swój próg palności poniżej 30%, a w niektórych rejonach kraju wynosi zaledwie 12-15%. O niebezpiecznej sytuacji w polskich lasach świadczy liczba pożarów. W ciągu ostatniego tygodnia (20 – 26.04) w lasach wszystkich własności wybuchło 854 pożary. Od początku kwietnia powstało ich 2013. Najwięcej pożarów zanotowano w województwie mazowieckim (290), śląskim (255), świętokrzyskim (210).

Głównym sprawcą pożarów jest człowiek. Ponad 90% pożarów powstaje w wyniku nieświadomej lub świadomej działalności ludzkiej (nieostrożność, przypadkowe zaprószenie ognia, celowe podpalenia).
Przypominamy, że na terenie lasu, jak również w odległości mniejszej niż 100 m od lasu absolutnie nie wolno:
- palić ognisk (poza miejscami wyznaczonymi do tego celu),
- używać otwartego ognia,
- wypalać śmieci,
- wypalać wierzchniej warstwy gleby lub pozostałości roślinnych,
- wyrzucać nieugaszonych zapałek i niedopałków papierosów.
Nadchodzący długi majowy weekend sprzyja licznym wyjazdom wypoczynkowym do lasu oraz pracom porządkowym na działkach. Dlatego też dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Matysiak apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w lesie i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Dla wszystkich zainteresowanych bieżącą sytuacją pożarową, DGLP uruchomiła strony internetowe:
zakazywstepu.lasy.gov.pl
www.lp.gov.pl/lesne_abc/ochrona_lasu/pozary

 

Wojciech Skurkiewicz
Rzecznik prasowy
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
tel. 22/825 94 02, tel.kom. 601 20 86 55
e-mail: rzecznik@lasy.gov.pl www.lp.gov.pl
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa