Dobrodziej Przyrody 2006


Dobrodziej Przyrody 2006: artykuł nr 4549

2007-05-10 10:22:15 Ciekawostki

Wybitny polski botanik profesor Zbigniew Mirek został uhonorowany tytułem Dobrodziej Przyrody 2006. Laur od 1991 roku przyznaje stowarzyszenie ekologiczne "Pracownia na rzecz Wszystkich Istot". Prof. Mirek otrzymał tytuł „za niezwykłą wrażliwość i niezłomną postawę w działaniach dla ochrony polskiej przyrody oraz za całokształt pracy dla ratowania tatrzańskiej przyrody”.

Profesor Zbigniew Mirek jest botanikiem, autorem ponad 300 publikacji z dziedziny fitotaksonomii, fitogeografii, florystyki, historii botaniki, ochrony środowiska przyrodniczego i edukacji przyrodniczej. Od 1999 roku jest dyrektorem Instytutu Botaniki PAN i kierownikiem Zakładu Systematyki Roślin Naczyniowych w tym instytucie.

Od lat bierze udział w działaniach mających na celu ochronę Tatr. Przeciwstawiał się między innymi rozbudowie kolei linowej na Kasprowy Wierch i domagał się wykonania oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji.

Pracownia honoruje tytułem „Dobrodzieja Przyrody” działalność osób, które potrafiły odważnie stanąć po stronie przyrody, często kosztem własnej pozycji zawodowej, popularności, kariery i korzyści materialnych. „Przyznawana jest ona zarówno organizatorom i uczestnikom wielkich, spektakularnych działań, jak i mniej znanym obrońcom przyrody na lokalnym gruncie” – podkreślają ekolodzy.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot powstała pod koniec lat 80-tych. Pracownia siedzibę ma w Bystrej koło Bielska-Białej.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek